Til Folketingets klimaordførere og miljøordførere

i klima- og energiudvalg og miljø-fødevareudvalg

I forbindelse med den til tider, lidt for ideologisk prægede klima- og miljø debat, ville det være interessant med klare svar på en række vigtige spørgsmål. Derfor håber jeg, at miljø- klimapolitikerne vil bruge tid på at besvare et par relevante spørgsmål.

Spørgsmålene kommer, fordi det, lidt for ofte, virker som om politikerne ikke ved nok om CO2, CO, NOx m.m. Jeg er helt på det rene med, at vi ikke kan forlange, at politikere er vidende om alt, men der er altså alt for store huller i debatten.

Huller, som afslører, at kun få politikere ved nok om de konkrete forureningskilder, og derfor tales der for ofte i overskriftsprog. Man bruger den nemme løsning med, igen og igen, at hænge såvel transportsektoren som landbruget ud.

FDL er absolut enig i, at vi skal gøre, hvad vi kan for at redde miljøet, for vi skal forbedre miljøet. Men debatten og nye tiltag bør foregå efter de faktiske forhold, og ikke kun på ideologi og politisk opfattelse uden den nødvendige dokumentation.

1.

Påvirker det din mening, når/hvis du er bekendt med flere rapporter, der fastslår, at eldrevne biler skal køre mindst 219.000 km for at være miljø-neutrale?

2.

Hvad er din holdning til den store forurening, der er ved produktion af batterier til eldrevne biler?

3.

Der har i mange år været talt om partikelfiltre, men ved du helt konkret, hvordan CO2 tallene ser ud for biler med partikelfiltre?

5.

Diesel- og benzinbiler tales i den grad ned, men er du klar over, hvor lidt en moderne dieselmotor forurener?

6

Hvis ja, hvorfor så blive ved med at tale om en alt for hurtig udfasning af biler med konventionelle drivmidler?

7.

Adskillige politikere udtrykker skuffelse og frustration over, at mange fortsat vælger diesel i stedet for en benzin-model. Politikerne begrunder det med, at diesel sviner mere end benzin, men det er notorisk, og dokumenteret, forkert.

Hvad er din kommentar til det?

8.

Hvad er din personlige tidsfrist for udfasning af biler med konventionelle drivmidler?

9.

Har du et bud på, hvordan godstransport med biler skal tackles i miljømæssig forstand?

10.

Tør du give et bud på, hvor mange milliarder, den grønne omstilling vil koste indtil 2030?

m.v.h.

FDL´s politiske sekretariat