Henning Hyllested

Henning Hyllested, Enhedslisten:

Bedre kollektiv trafik

giver plads på vejene

Enhedslisten er, som bekendt, ikke blandt de partier, som går ind for, at vi skal have udbygget, og forbedret, det danske vejnet. Det har vi bedt transportordfører Henning Hyllested fra EL, om at uddybe. Skal man tro på Henning Hyllested, som jeg kender som en åben og ærlig politiker, er Enhedslisten ikke ene om at have det synspunkt på det trafikale område. Og Henning Hyllested har sine gode grunde til at satse mere på den kollektive trafik.

I Enhedslisten mener vi, at trængselsproblematikken er en af de væsentligste at få løst – ikke mindst af hensyn til godstransporten på landevej, siger Henning Hyllested. Vi er af den opfattelse, at trængslen ikke løses ved at udbygge (motor)vejnettet, snarere tværtimod. Flere og større veje genererer blot flere biler – efter kortere, eller længere tid, er trængslen tilbage på samme niveau, blot med endnu flere biler.

Det er ikke kun noget Enhedslisten mener. Transportforskerne siger det samme. Og beviset er jo også lige uden for døren: Efter i årtier at have udbygget vejnettet, især motorvejsnettet, er trængslen større og tættere end nogensinde. Det mærkes især i hovedstadsområdet, men også visse steder på bl.a. E45. Medvirkende hertil er naturligvis også, at bilerne – især de seneste par år – er blevet billigere, men udviklingen så vi også inden bilerne begyndte at falde i pris.

Flere (motor)veje betyder flere biler, men betyder samtidig, at passagergrundlaget for den kollektive trafik undergraves: man flytter simpelthen folk fra den kollektive trafik til biler, fortsætter Henning Hyllested. Her mener vi, at vi skal den stik modsatte vej. Vi kan ikke bygge os ud af trængslen, men vi kan udbygge den kollektive trafik og gøre den billigere, så folk vælger den til.

Vi har foreslået at investere 40 mia.kr. i den kollektive trafik. Desværre er det op ad bakke, da jernbanen har været forsømt i lige så mange årtier, som man har satset på bilismen. Og den kollektive bustrafik er lukket ned i mange yderområder, indskrænket andre steder (selv i en by, som min egen, Esbjerg, der dog er landets 5. største!). Folk er jo flyttet over i bilen.

Vi tror altså, at mindre trængsel opnås ved at investere i den kollektive trafik, så den bliver attraktiv og billig. Det vil alt andet lige også give bedre plads til godstransporten i lastbiler. Vi har naturligvis en ambition om at flytte noget af godstransporten over på bane, men det har lange udsigter. Så vi skaffer plads til lastbilerne ved at mindske persontransporten i biler.

Men man kan i dag ikke forvente at kunne køre fuld speed (80 km/tJ) alle steder på alle tidspunkter. Vognmænd og chauffører må indstille sig på at bruge noget ekstra tid på landevejen – og ja, det koster nogle kroner, men transport er i forvejen så billig (alt for billig), at det må vi leve med. Og så synes jeg, at trængselsproblemet overdrives. Faktisk kan der køres med max. fart på mange tider af døgnet.

Her vil det altså være godt, hvis man i godstransport-branchen (både vognmænd, speditører, terminaler, fagforeninger m.m.) kunne enes om nogle smarte løsninger til at sprede trafikken henover døgnet. Der er jo faktisk god plads på motorvejen i mange af døgnets timer – ikke mindst om aftenen og natten. Enhedslisten har naturligvis også stort fokus på den grønne omstilling af godstransporten på landevej. Men det er et lige så stort emne, som trængslen. Så det må blive en anden gang.

 

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk