CO2

De Radikale før trafikforhandlinger:

Lavere CO2-udslip og sats

på nye 2+1 vejstrækninger

Hos transportordfører, Andreas Steenberg fra Det radikale Venstre, er det en meget klar, faktisk altafgørende, forudsætning for et godt forhandlingsforløb om trafik-milliarderne, at der skal fokus på CO2-udledningen. Men de radikale er ikke, som partierne helt ude i venstrefløjen, afvisende over for flere veje.

Men det at få reduceret transportens CO2-udslip, er et meget vigtigt element for os, siger Andreas Steenberg fra Det Radikale Venstre, og fortsætter. Det indebærer, at man f.eks. laver en reform af bl.a. bilafgifterne, eller afgifterne på drivmidler, så vi kan få vedvarende energi ind i skibe, lastbiler.

Vi er nødt til at gøre noget for at skabe grobund for et bedre klima, og her spiller biltrafikken, herunder lastbil-transporterne, en vigtig rolle. Vi har naturligvis flere ting på ønskesedlen, men det er svært at uddybe, når vi ikke ved, hvor mange af de 112 milliarder, der er at bruge fra det borgerlige forlig.

Det ved ingen endnu. Men det er Det radikale Venstres opfattelse, at vi også skal have bygget noget, fortsætter Andreas Steenberg. Vi kan jo ikke lave en liste, når vi, som omtalt, ikke kender den økonomiske ramme. Men vi vil prioritere 2+1 veje i provinsen og mere kollektiv trafik i de helt store byer.

Med 2+1 veje får man meget for pengene, og vi kan koble mange byer, der har det svært, på motorvejsnettet for relativt små beløb i forhold til at bygge motorveje. 2+1 kender læserne måske fra Sverige eller ganske få steder i Danmark. De fungerer faktisk meget godt, fastslår Andreas Steenberg.

  • fakta om 2+1 veje 

  • En 2+1 vejer en vejtype, som skiftevis har en eller to kørebaner i en given retning. Den kan have en midterrabat, som oftest i form af wirer udført i stål, eller den kan have et midter areal der kan over køres.
  • Denne vejtype har som regel tre gennemgående kørebaner på hele strækningen, dog kun to de steder, hvor to kørebaner i den ene retning overgår til én og omvendt i den modsatte retning.
  • Vejtypen forekommer meget i Sverige og Norge, og var tidligere udbredt i Danmark inden udbygningen af motorvejsnettet.
  • Da kørebanerne er noget smallere end på en motorvej, er 2+1-veje som oftest udlagt som motortrafikveje.
  • Hvor dette ikke er tilfældet, kan det betyde langsomtgående trafik så som traktorer og motoriserede redskaber.
  • I Sverige bliver 2+1-veje også omtalt som mötesfri motortrafikled eller mötesfri landsväg.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk