Ugehvil

Kampen mod ulovlige ugehvil:

Effektiv kontrol kræver

betydeligt flere betjente

Det lyder interessant med betydeligt skærpede bøder for ulovlige ugehvil, men hvordan vil transportminister Benny Engelbrecht mod få realiseret et effektivt system, som for alvor kan mærkes, ikke mindst hos bagmændene? For som det er nu, hører vi gang på gang, at selv de mest åbne tungvognsbetjente erkender, at der ikke er tid til at udføre en tilstrækkelig effektiv kontrol.

Man behøver ikke just at have den store kædestrammer-eksamen for at kunne regne ud, at det ikke er nok med stikprøvekontrol. Hvis kontrollen skal have en nødvendig og afskrækkende effekt, skal der slås til med den store hammer. Og hvorfra kommer så den manglende, politimæssige kapacitet? Mig bekendt er der ikke planer om en betydelig forøgelse af mandskabet hos tungvognscentrene.

Det er så let at kritisere politiet for ikke at være effektiv nok. Men når politikerne, og Rigspolitiets øverste ledelse, går mere op i måltal, end i at skabe tilstrækkeligt med effektive kontroller, er tungvognsbetjentene, og deres kolleger inden politiet, stort set magtesløse. Så her er altså en ret stor en knude, der skal løses, men det haster, hvis ikke det hele, endnu en gang, skal løbe ud i sandet.

Politikerne, der har det overordnede ansvar for ordensmagtens mandskabsmæssige størrelse, må tilføre tungvognscentrene flere ressourcer, hvilket vil sige flere penge og nyansættelse af flere betjente. Hvis ikke politikerne tager sig sammen og sender de nødvendige økonomiske midler til tungvognscentrene, kan man godt skyde en hvid pil efter de håbede resultater af det ny initiativ.

Kommentar af Preben Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk