AMU om EU-efteruddannelse:

Efteruddannelses-kurser

bliver helt fri for prøver

Når lastbilchauffører og buschauffører i det nye år skal opdatere deres kvalifikationer på EU-efteruddannelsen, vil de fortsat kunne gennemføre uddannelsen uden at skulle til en afsluttende prøve. Trepartsaftalen om styrket og en mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fastsætter hermed, at der skal gennemføres afsluttende prøver, når deltagere er på kursus i AMU.

Altså med mindre, der er andre myndigheder, som vil fastsætte andre regler for prøvespørgsmålet. I tilfældet for EU-efteruddannelsen reguleres denne af Transportministeriet som den bagvedliggende myndighed. Reglerne for efteruddannelsen er fastsat i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Medfører visse krav

Undervisningsministeriet har besluttet at acceptere myndighedens udmelding om, at der ikke skal være prøve på lovpligtig efteruddannelse. Det medfører dog nogle krav. Det obligatoriske to-dages kursus og de brancherettede to dages kurser får certifikat-status. Desuden afgrænses målgruppen til udelukkende at være buschauffører eller lastbilchauffører, der skal opnå den lovpligtige efteruddannelse.

Det valgfrie modul af én dags varighed fritages desuden for prøve, når denne, vel at mærke, gennemføres i forbindelse med den normale lovpligtige efteruddannelse. Det vil sige, at alle fem dage i den lovpligtige EU-efteruddannelse gennemføres uden prøve. TUR har igangsat det administrative arbejde og de nødvendige tilretninger efter Undervisningsministeriets anvisninger.

 

Redaktion: Preben v. Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk