Forfejlet kritik af miljøplan

Godstransport på lastbiler

bliver stadigt mere grøn

Der er ikke meget, jeg er enig med transportminister Ole Birk Olesen i, men Ole Birk Olesen har ret i, at mange steder hersker en snæversynet opfattelse af, at den kollektive trafik er grøn transport, mens biltrafik, herunder naturligvis godstransport, udelukkende repræsenterer den sorte transport. Det er en forsimplet generalisering, som Birk Olesen, fremhæver. Og ingen bør være i tvivl om, at en sammenhængende, transportinfrastruktur er afgørende for at opretholde og videreudvikle vores samfund, så det bliver rustet til en fremtid, hvor flere bruger vores veje og skinner.

Det hører også med i billedet, at de mange milliarder kr., der er afsat til kollektiv trafik, viser regeringens vilje til at skabe en grøn og miljøvenlig transport-struktur.  Men, det er ikke godt nok for den politiske venstrefløj, som beklager sig over, at der bruges for mange milliarder kr. på vejnettet, mens den kollektive slet ikke får nok. Og det til trods for, at næsten halvdelen af de samlede investeringer i perioden 2021-2030, altså og ud over de cirka 50 milliarder kroner, der i de kommende år bliver brugt på jernbanerne, foregår på jernbaneområdet

Kritikere af investeringsplanen glemmer behændigt, at den kollektive trafik også bruger vejnettet. Lokale og regionale busser, fjernbusser, taxier, delebiler og meget andet er også kollektiv trafik. Så det er forkert at påstå, at det kun er private bilister, og godstransportørerne, der får glæde af de nye vejinvesteringer. Her har Ole Birk Olesen fat i noget af det rigtige, og vi er altså nødt til at lære af fortidens synder, som har, ikke mindst lappeløsninger og ”studehandler” har skabt store problemer, ikke mindst på jernbaneområdet.

Det er efter FDL´s opfattelse, tvingende nødvendigt at investere i vejnettet, så vi undgår, at vi ikke står med lige så store problemer på vejnettet i fremtiden, som vi oplever med jernbanerne. Den snæversynede opfattelse af, at den kollektive trafik er grøn transport, mens bilen er sort transport, er forfejlet. Dels ofrer bilproducenterne enorme summer på mere miljøvenlige motorer. Kombineret med målsætningen om, at der fra 2030 ikke længere kan købes traditionelle benzin- og dieseldrevne biler i Danmark, er der vilje til fremgang – uden at svække miljøkampen.

 Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk