Vejpakke

Nu bør vejtrafikken tilgodeses:Det haster med penge

En hastesag med penge

til hårdt belastet vejnet

Det er forståeligt, at især transport-branchen i spænding afventer rød bloks udspil med hensyn til en ny vejpakke. Mette Frederiksen har gjort det klart, at de 112 milliarder, som VKLA-regeringen og Dansk Folkeparti havde lavet en trafik-aftale om, er skrottet.  Det betyder, at en stor del af de 112 milliarder bliver kanaliseret over i en kollektiv transport, som ikke fungerer. Det er en tåbelig løsning, fordi vi årligt mister et tocifret milliardbeløb på at holde i kø – og samtidigt forurener det miljø, som alle siger, de vil gøre renere.

FDL-Nyt har ved flere lejligheder sat fokus på nogle af de steder, hvor problemerne er størst, og med en konstant tiltagende trafik, bliver problemerne endnu større, hvis rød blok gør alvor af udtalelserne om at bruge en stor portion af de 112 milliarder til den kollektive trafik. Det virker underligt, at politikerne i rød blok blindt handler ud fra ideologi fremfor den sunde fornuft. Christiansborg-politikerne kan jo ikke være uvidende om, at trafikken stiger mindst fem procent årligt, og at jo færre penge, der afsættes til vejene, forværrer problemerne.

Der er stort set trængsels-problemer over det ganske land, og det er ikke noget, som den kollektive trafik kan afhjælpe. Det vil i øvrigt tage mindst 8-10 år at få udbygget den kollektive trafik til noget fornuftigt. Det burde politikerne tænke lidt mere over, inden de kaster sig ud i det helt store kollektive felttog. Det her er ikke et angreb på den kollektive trafik, for den skal naturligvis forbedres, ikke mindst i yderområder. Men det skal være en målrettet og langsigtet plan, som ikke bør gå ud over penge til et påkrævet klart forbedret vejnet.

Finansieringen er en varm kartoffel, men i betragtning af, at den årlige indtægt blot fra registreringsafgiften er steget med syv milliarder fra 12,1 milliarder kr. i 2012 til 20,1 milliarder i 2018, burde der ikke være de store problemer, og slet ikke, hvis man indregner de øvrige afgifter fra biltrafikken. Så er statens årligt indtægt 54,2 mia. kr. mens staten i 2015 fik 47,3 mia. ind grøn ejerafgift, registreringsafgifter, afgifter på diesel og benzin, ansvarsforsikringer, og CO2-afgifter af brændstof. Så det er vel ikke helt urimeligt at vejnettet kræver flere penge.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk