Arbejdstidsregler til hvilken pris?

Vil Vejdirektoratet betale lovens pris?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL læser med undren en udtalelse, som postulerer at transportminister Trine Bramsen vil præcisere hvilke arbejdstidsregler der gælder ved udførsel af blandet vognmandskørsel. Vekslende kørsel mellem godskørsel og kørsel som vinterbekæmpelse.

Det interessante i denne sag er den fordyrelse arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere vil påføre Vejdirektoratet i forbindelse med vinterbekæmpelse, hvis direktivet skal overholdes. Det er præciseringen af arbejdstid / pause-hviletid. Er det arbejdstid / pause-hviletid når chaufføren går derhjemme og telefonisk kan indkaldes?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL læser ikke nogen dispensering for overholdelse af EU- arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002. Om Transportminister Trine Bramsen kan få indført undtagelser i direktivet, vil vise sig.

Problemet ligger vel hos 3F, og ikke transportminister Trine Bramsen, hvordan vil 3F præciserer den tid chaufføren har tilkalde vagt for vinterbekæmpelseskørsel, er det arbejdstid? Eller er det pause-hviletid som ikke belaster de gennemsnitlige arbejdstider på 48 timer pr. uge i en 6 måneders sammenhængende periode.

Vognmænd og chufører er generelt underlagt en skov af regler og love, som alle er underlagt et bødekatalog som ingen andre arbejdspladser i Danmark kommer i nærheden af. Transport på gummihjul handler i høj grad om trafiksikkerhed på vejnettet, derfor kørerhviletidsreglerne og selvfølgelig skal de overholdes.

I Danmark er der et hav af undtagelser for kørerhviletidsreglerne der iblandt er kørsel som vinterbekæmpelse, som en isoleret del. Hviletidskravet i kørerhviletidsreglerne inden arbejdet som godschauffør påbegyndes, skal selvfølgelig overholdes for bevarelse af trafiksikkerheden på vejnettet.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44