Danske Speditørers Martin Aabak bringer fake info om 25 timers P

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL ønsker hermed at belyse reglerne for lastbilchaufførernes hvileophold i førerhuset når de kører international godstransport:

 1. Et regulært ugehvil på 45 timer må ikke afholdes i førerhuset.
 2. Et reduceret ugehvil skal minimum være på 24 timer og må afholdes i førerhuset.
 3. Der må afholdes 2 reducerede ugehvil i træk i førerhuset.

Det betyder at en godschauffør i international godstransport kan opholde sig i førerhuset i 3 uger inden han skal forlade førerhuset, for at efterkomme lovens krav for et regulært ugehvil, som samtidig kræver afspadsering af manglende hviletimer fra de reducerede ugehvil.

Martin Aabak skriver endvidere! Reglen rammer i særdeleshed de udenlandske chauffører, som skal holde hvil i forbindelse med deres arbejde med at sikre forsyningskæderne rundt i Europa- Der er ikke tale om langtidsparkering; der er blot tale om chauffører der i forbindelse med deres arbejde overholder køre/hviletidsreglerne. Eftersom de hverken har kontor, terminal eller lignende i Danmark, har de behov for parkeringspladser når de skal holde hvil i landet.

Med en arbejdsperiode på 3 uger, er det fake info at påstå, der kan være problemer med max 25 timers parkering ved at krydse Danmark.

TungvognsSpecialisten Fakta:

Gældende fra 20. august 2020:

 • Der er nu en registreringspligt for alt ”andet arbejde” og for ”rådighedstid”. Registreringen skal ske enten på et diagramark, på en udskrift (print) eller ved manuel registrering i takografen.
 • Pauser, hvil, årlig ferie og sygeorlov skal registreres under symbolet ”hvil”
 • Påberåber man sig færgereglen skal færge/tog symbolet anvendes sammen med pause/hvil symbolet.
 • Færgereglen kan nu også anvendes i.f.m det reducerede ugentlige hvil
 • Færgereglen kan nu også anvendes i.f.m det regulære ugentlige hvil, hvis:
 • Færge- eller togrejsen efter planen varer 8 timer eller mere
 • Føreren skal anføre nationalitetsmærket (landekode) på diagramarket for det land, som føreren kører ind i efter at have krydset en medlemsstats grænse
 • I international godstransport kan føreren nu afholde to reducerede ugehvil i træk, forudsat at føreren i fire på hinanden følgende uger afholder mindst fire ugentlige hviletider, hvoraf mindst to skal være regulære ugehvil. En fører anses for at udføre international transport, hvor føreren starter to på hinanden følgende reducerede ugehvil uden for arbejdsgiverens hjemland og førerens bopælsland. Føreren skal i disse tilfælde umiddelbart forud for den næste ugentlige hviletid afholde en hviletid som kompensation for de to reducerede ugehvil.
 • De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hviletider på mere end 45 timer, der afholdes som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hviletider, må ikke afholdes i et køretøj. Sådanne hvil skal i stedet afholdes i egnet indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold. Arbejdsgiveren skal dække alle omkostninger til indkvartering uden for køretøjet.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44