Færdselsloven er dansk lov, skal dansk politi måske kigge indad ?

Dansk politi skal håndhæve Færdselsloven, det er ikke til diskussion.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, ønsker tungvognskontrol 24-7-365, og det gerne fra de nuværende Tungvognscenter TCN, TCØ og TCS.

FDL ønsker kontrollighed mellem centrene, desværre er det ikke det vi høre vandrørene fortælle, Toldpladsen i Padborg hører under TCS, den bekræfter forskelligheden.

TCN og TCØ bruger stort set samme grundige kontrolmodel, som også afsløre ulovligheder i syd.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, kan kun opfatte det som positiv læsning når Tungvognscenter Nord, ved Claus Kjær-Pedersen til Lastbil Magasinet udtaler: Det er forholdsvis nyt at vi har fået girokort til tunge køretøjers ulovlige parkering. Men FDL finder det knapt så positivt når lovteksten har været i kraft siden sommeren 2018. Færdselsloven § 120 Stk. 1. er klokke klar. Men hvor var National Færdselscenter (NFÆ) ? Hos Rigspolitiet er gangene lange, og ting tager tid, også lang tid.

Fakta: https://danskelove.dk/f%C3%A6rdselsloven

Færdselsloven § 120 Stk. 1. Er såvel føreren som det motordrevne køretøj, med hvilket overtrædelsen er begået, hjemmehørende i udlandet, kan køretøjet tilbageholdes af politiet, indtil forskyldte bøder, standsnings- og parkeringsafgifter, sagsomkostninger, erstatningsbeløb eller præmier for lovpligtig ansvarsforsikring er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Er beløbet ikke betalt inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i køretøjet.

Når jeg så i min daglige færden til og fra arbejde, kan observere ulovlige parkerede personbiler, som i dage vis er parkeret halvt oppe på fortovet og halvt ude på vejbanen, uden der på noget tidspunkt bliver handlet på ulovligheden, så er det ikke Tungvognscentrene, men de bemandede patruljevogne som afpatruljerer veje og stræder, der dagligt passerer det samme område. Så kommer mine spørgsmålet helt af sig selv.

Er det blevet for besværligt at håndhæve færdselsloven ?

Er det medbestemmelse på arbejdspladsen der afspejles ?

Er gangene også for lange i justitsministeriet ?

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44