FDL ønsker, sundheds og beredskabs- planer, det er rettidig omhu.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, er ikke til hovsa- løsninger og ulovlige politiske påbud. FDL er til faktiske beredskabsplaner, som beskytter Danmark og den danske befolkning mod kommende pandemier og lignende, som vi oplever det nu.

Danmark skal have en beredskabsplan, så myndighederne ved hvad og hvordan de skal agerer, når en ny pandemi rammer.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, opfordre danske politikere til at komme i gang. Danmark skal være forberedt på kommende pandemier, løsningen er rettidig omhu.  Mudderkastning på Christiansborg løser ikke problemer.

Hvad har vi et civilforsvar til ? har civilforsvaret en plan for kommende pandemier ?

Danmark har ikke brug for diktater. Danmark har brug for fornuftig planlægning.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, er lig med godstransport på gummihjul. Det drejer sig om risikofri forsyningssikkerhed over alt i Danmark. Og hvordan kan man skabe det, det kan man ved at minimerer nomade chaufførernes ukontrollerede grænsekryds som nu. Chaufførerne må ikke være/blive smittebærer af en mulig kommende pandemi.

Danske ansatte chauffører skal køre godstransport i Danmark. Sættevognen med eller uden gods skal om kobles på grænsen. Løstrailer skal sendes med færgerne ud af Danmark. Nomadelivet hos Europas lastvognschauffører skal stoppes, der er ingen faktisk fysisk begrundelse for, at chaufføren og trækkeren skal følge godset på kryds og tværs af EU.

Gods/sættevogn om-kobles på grænsen.

Nabolandets chauffører eksempelvis Tyskland, på-kobler gods/sættevogn for den videre transport i Tyskland.

Skal gods/trailer ud af Tyskland gentages øvelsen. Så er det tyske chauffører, som kører i Tyskland og så fremdeles i EU.

Danmark har fået et vink med en vognstang og det skal vi lære af. Vi skal være på forkant med udviklingen, vi skal være klar, og det kræver planlægning og rettidig omhu. Ikke flere teoretiske skrivebords hovsa løsninger som dem der nu dagligt dukker op i medierne. Praktiske tiltag skal ikke planlægges af skrivebords teoretikere enerådigt, men i samarbejde med praktisk ingeniør kundskaber.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44