FDL og Christian Jensen stiller spørgsmålstegn.

Hvordan Kan det overhovedet være chaufførernes ansvar, når der afholdelse et regulærere ugehvil på 45 timer i vognmandens lastbil.

Arbejdsgiveren har ledelsesretten, dette fremgår udtrykkeligt i DI – Dansk Industri Hovedaftalen § 4. Danske vognmænd var med i kampen for denne ret. Med sejren fulgte et ledelsesansvar, derfor er det klart vognmandens pligt at lede og fordele arbejdet i virksomheden, også så alt arbejde udføres under hensyntagen til gældende aftaler og love.

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport BEK nr 328 af 28/03/2007 Gældende: Og EU har stadfæstet, et regulært ugehvil på 45 timer må ikke afholdes i lastbilen.

Det er ganske klart, vognmandens pligt og opgave at tilrettelægge arbejdet så chaufføren ikke tvinges til at bryde loven- og køre- og hviletidsbestemmelserne, med personlig bødestraf til følge.

Er der nogen form for sund fornuft og fairness tilbage i transporterhvervet og de styrelser, som har ansvaret for teksten, i strafferammer som overtrædelser skal sanktioneres efter, når der afholdelse et ulovlige regulærere ugehvil i lastbilen. Er det med udgangspunkt i Hovedaftalen § 4. helt klart vognmandens ansvar og alene ham der skal som skal straffes med bøde.

Det er vognmanden og Speditøren der indgår en kørselsaftale. Den skal selvfølgelig også indeholde klare linjer omkring overholdelse af lovgivningen for transport på gummihjul. Misligholdes denne aftale af Speditøren er det Vognmanden der skal ansvarligholde Speditøren. Det kan aldrig blive lastbilchaufførens problem. Der må være en grænse

FDL har ikke problemer med bødestørrelserne på 10.000 og 20.000 beløbende skal blot sammenlægges, og derefter udstedes som en samlet bøde til vognmanden , som vognmanden så kan sende videre til speditøren / kunden hvis denne er årsagen til overtrædelsen. Hvis ikke må han selv betale.

Christian Jensen

formand FDL

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44