FDL og Christian Jensen efterlyser den logiske sunde fornuft?

Når chauffører og vognmænd transporterer levende dyr, på lastbil til f.eks. slagtning. Så pålægger myndighederne dem stadig det fulde ansvar for dyrets fysiske tilstand, når de afleveres efter transporten. Intet er mere uretfærdigt fordi: Chaufføren/ vognmanden i praksis på et splitsekund skal beslutte om dyret er skadefrit og fysisk transportegnet, og derved påtage sig det fulde ansvar for dyret. Det er ganske enkelt ikke rimeligt.

Det er landmanden og den tilknyttede dyrlæge, der har den daglig kontakt, og opsyn med dyrene, under hele deres opvækst. Det er ligeledes Landmanden og evt. dennes dyrlæge, der dagen før transporten beslutter hvilke dyr der er transportegnede til afsending som levende transport. Det er også landmanden, der flytter dyrene ind i et dertil indrettet afhentningsrum hvor chaufføren/vognmanden så kan afhente dyrene.

Man skal også lige huske på, at disse transporter ikke alle foregår mellem 8 og 16 i fuldt dagslys. Nej det foregår stort set i alle døgnets 24 timer, også i nattens mulm og mørke. Men det tager Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen ingen hensyn til. Nej nej, chauffør og vognmand skal stadig kunne besigtige hvert enkelt dyr, og på et splitsekund afgøre om dyret er transportegnet, det er simpelt hen rendyrket teoretisk Djøf ér lovgivning og dyrlæge tyranni.

Det skal også lige bemærkes, at i de allerfleste tilfælde er det landmandens ”eget” slagteri dyrene køres til, så man kan nemt få den tanke, at der grines i skæget efter at vognmanden er kørt afsted med de raske såvel som skadede gris. Chaufføren risikerer bøde op til 25.000 kr. og vognmanden risikerer bøde op til 50-100.000 kr. for at fragte ikke transportegnede dyr.

Det er klart chauffør og vognmands ansvar hvis dyret påføres fysiske skader under transporten, og det skal de selvfølgelig stå til ansvar for. Men chauffør og vognmand skal ikke stå til ansvar for gamle skader og skavanker som landmand og dyrlæge burde have kendt til, men lige havde glemt at dyret havde, da de udvalgte dem, som transportegnede.

Det er i allerhøjeste grad at forrette Smed for Bager og det burde stoppe her og nu. Eller skulle vognmændene måske holde lidt vinterferie, så ansvaret bliver placeret på rette person.

Christian Jensen

formand FDL

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44