Frie Danske Lastbilvognmænd FDL stiller spørgsmålet ?

Er det politisk ineffektivitet, eller manglende praktiske evner ?

Kan eller vil danske politikere ikke bruge de forhånd værende redskaber ?

Citat fra Lastbil Magasinet 21/08/2020. Transportminister Benny Engelbrecht har tidligere meldt ud »Der skal være en konsekvens for alle, der overtræder loven. Det gælder også, når man parkerer ulovligt og for eksempel overskrider reglen om tidsbegrænset parkering på 25 timer – og det gælder også, når der er tale om udenlandske køretøjer. Jeg har derfor store forventninger til den nye ordning, som skal sikre, at vores retsfølelse bliver opretholdt,« lød det fra ministeren i juli.

En klar udtalelse fra ministeren, ulovlig parkering er en overtrædelse af dansk lov, og det skal have en konsekvens. Derfor stiller FDL spørgsmålet: hvorfor bruges nummerplade skanner systemet ANPG ikke ? Manglende betalinger af lovmæssige opkrævninger der er tilknyttet, et auto registrerings nummer bør lægges ind i ANPG og efterfølgende opkræves som straks bøde, ved manglende betalingsevne beslaglæggelse af køretøjet til bøden er betalt, også DK-registreringer.

Færdselsstyrelsen overtog kontrolopgaven af parkering på statslige rastepladser 1. januar 2019 og nu skrives vi 21. august 2020 = 19 mdr. og 21 dage og opgaven er stadig ikke løst. Den 1. juni 2020 viste tallene fra Færdselsstyrelsen manglende indbetalinger for 3.837 P bøder udstedt til ikke DK-lastbiler og 86 DK-lastbiler. Er der gengangere fortæller oplysningerne ikke noget om, så om det er uvidenhed eller ligegyldighed kan vi ikke vide, de som ved det siger ingen ting, alt skal tvinges ud.

Er der ikke lovmæssig grundlag for at bruge nummerplade skanner systemet ANPG til efterforskning af manglende betaling for lovovertrædelser som Transportminister Benny Engelbrecht klart i citatet påpeger, så må politikerne tilpasse det lovmæssige grundlag. Hvilke forskelle er der på manglende betalinger: Vægtafgift, Grønafgift, Forsikring, kontra en P-afgift opkrævet af Færdselsstyrelsen -Transportministeriet.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL kan kun opfordre til politisk ansvarlighed i DK. Ansvarlighed kan kræve faktisk handling og ikke års lang snak.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44