Miljø-udspil

Mens vi venter på nyt miljøudspil:

Miljøtiltag skal ske via

fakta og ikke ideologi

Det er temmelig påfaldende, at mange af de politikere, som i dag råber højt om et bedre miljø, ikke har lært af fortiden. Men hidtil er det mest er blevet ved snakken og talrige udsagn på TV om, at ”Nu skal vi forbedre miljøet”. Under valgkampen kom der for alvor gang i klima- og miljødebatten, og nu skal CO2-udledningen mindskes med op til 70 procent. Det er et ambitiøst, og lidt urealistisk mål, der samtidigt vil være ensbetydende med nye skatter og afgifter.

Helt tilbage i 2007, offentliggjorde Danske Regioners en undersøgelse, hvor man for alvor slog alarm og fremførte, at der årligt døde 3.40 mennesker af sygdomme, som skyldtes forurening af partikler fra bilers udstødning. Dertil kom så et sted mellem 250 til 300 danskere, som årligt døde af hjertesygdomme og forhøjet blodtryk som følge af støj fra trafikken. Nu skal man være varsom med at lægge for meget i disse tal, for ingen kender, med sikkerhed.

Uanset, hvordan man end udlægger tallene, er det forbløffende, at der stort set intet er sket siden 2007-undersøgelsen. Og det til trods for, at det burde få alarmklokkerne til at ringe ved budskabet om, at der, i hvert fald ifølge undersøgelserne, døde næsten ti gange så mange af trafikforurening, som døde under færdselsulykker. Heldigvis har bilfabrikkerne gjort meget, og moderne benzin- og dieselmotorer forurener minimalt, hvilket Euro6-motorerne understreger.

Det er alligevel med en vis bekymring, mange, og ikke mindst i vognmandsbranchen, venter på rød bloks klima- og miljøudspil.  For hvilke restriktioner bliver vi belemret med? Der tales om forbuds-zoner i de større byer, men hvordan skal gods og varer komme ind i cityområderne? Det er utopi at tro, det kan ske i små eldrevne varebiler.

Tidligere generationer af dieselbiler osede og udsendte betydelige mængder skadelige partikler, Nox-gasser og kulilte.

Moderne dieselmotorer har indsprøjtningssystemer og partikelfiltre, der sænker udslippet af partikler, så det er lavere, end luften omkring bilen. Ved at bruge tilsætningsstoffer er det muligt at forbrænde de fleste skadelige partikler, inden de sendes ud. TÜV-laboratoriet i Hessen i Tyskland har målt den seneste generation af Mercedes-Benz’ dieselmotorer til et partikeludslip på under ti milligram pr. kilometer. I virkelig test, inklusive koldstart, hvor EU’s grænse fra september 2019 er 168 mg/km.

Det kan danske politikere så tænke lidt over, inden de, endnu en gang, går grassat med flere nye skatter og afgifter. For på den måde, hvorpå visse politikere fra venstrefløjen altid hænger lastbilerne ud, tyder meget på, at de slet ikke har sat sig ind i tingene. Og slet ikke tænkt på konsekvenserne for vognmandsbranchen – og for den sags skyld også landbruget, som også altid får skyld for at forurene.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk