Klima og vejpakke-møderne:

Miljøtiltag skal bygge på

fakta – ikke på ideologi !

Eftersom vi alle, hver især, skal bestræbe os på en mere klima- og miljøvenlig transport, var det positivt, at klimaet i går var på dagsordenen under vejpakke-møderne i Bruxelles. FDL går naturligvis også ind for miljøvenlig transport, men vi er af den opfattelse, at ændringerne skal foregå i et tempo, hvor alle kan være med. Det er er altafgørende betydning, at de fremtidige klima- og miljøplaner er realistiske, og at vi på forhånd ved, hvordan de nye tiltag skal finansieres.

For nye skatter og afgifter gør det ikke alene, og i øvrigt er såvel de erhvervsdrivende som privatbilisterne hårdt spændt op med afgifter. Hidtil har vi kun hørt løs snak, og endnu har ingen turdet fremvise et finansieringsforslag på bordet. Derfor er det, efter FDL’s opfattelse på tide, at regeringen viser handlekraft og fremlægger forslag og finansieringsplaner. Vi har alt for ofte, hørt både statsminister Mette Frederiksen og klimaminister Dan Jørgensen sige, at der kommer noget i det ny år.

Det er ikke tilfredsstillende, for der er en i forvejen presset vognmandsbranche, som i tidens løb har investeret rigtigt mange penge i nyt og miljøvenligt materiel, men som nu måske alligevel ikke er godt nok. Regeringen og dens støttepartier har pligt til, så hurtigst som muligt, at melde klart ud. Med hensyn til klima- og miljøpolitik, bør vi følge EU og ikke presse erhvervslivet mere, blot for, at rød blok kan prale af, at vi er EU´s duks. For den slags julelege koster altså det hvide ud af øjnene.

Vejpakkerne var også på dagsordenen, og her er det vigtigt, at de nye løsninger er af en sådan karat, at danske vognmænd kan honorere kravene uden at miste masser af kroner. Det største problem, i hvert fald for Danmark, bliver uden tvivl at sikre en effektiv kontrol. For det er hidtil ikke lykkedes, bl.a. fordi nogle en de øremærkede penge til tungvognsfolkene, er brugt til andre opgaver. Så vi venter med spænding på implementeringen af EU´s vejpakke og en skærpet tungvognskontrol.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk