Nytårsudtalelse  fra FDL

På tærsklen til ikke bare et nyt år, men også til et nyt årti, er der god anledning til at se tilbage på det forgangne år og første årti i det nye årtusinde, og samtidig forsøge at kigge ind i det nye årti.

Ser vi 10 år tilbage, så har man faktisk haft svært ved ikke at gentage sig selv fra det forrige år, når det gælder transportbranchen, samt det år der randt ud Nytårsaften.

Vi kan konstatere, at det er de samme udfordringer branchen har stået over for gennem det sidste årti, også i 2019, er der kommet mange flere udfordringer til undervejs.

Det er stadig de samme hovedproblemer vi kæmper med, hvor snyd med cabotage, ulovlige ugehvil,  for lange parkeringer på rastepladserne og konkurrenceforvridende brug af udenlandske chauffører og vognmænd, som danske speditører og postkasse firmaer har bragt til landet, hvor umenneskelig lav løn og ikke eksisterende sociale forhold, alt sammen i skøn forening i unfair konkurrence mod Danske Vognmænd.

Et problem som postkasse firmaer og speditører ved enhver given lejlighed, forsøger at tale ned til at være ikke eksisterende, er for den almindelige Danske vognmand er det et stort problem.

Heldigvis bragte 2019 et gennembrud på den front, Cabotage-fælden klappede to gange i Padborg. Det har været svært for FDL og andre at trænge igennem til myndighederne med de afslørende fakta, vedrørende den ulovlige cabotage-kørsel. FDL har før og siden 2009 fremhævet det faktum, som nu blev bekræftet.

Vi i FDL, håber ikke at det er slut hermed. Vi ønsker den nye transportminister og hele holdet omkring ham held og lykke med den fortsatte kamp mod den ulovlige Cabotage.

Det er skræmmende, at 3f fortsat kan angribe virksomheder, som ikke ønsker at indgå aftale med LO/DA, og det upåtalt kan foregå i ly af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse og EU’s charter om fri organisations- og foreningsret. Noget nyt som også er sket i 2019, og som ingen mere end FDL beklager og finder dybt krænkende, er at 3F med Dansk arbejdsgiverforenings /DTL-A og ATL’s accept uhindret får lov til med bøllemetoder og ulovlige blokader, at  true virksomheder med ordnede overenskomstforhold, mod deres vilje, at underskrive overenskomst med 3F.

At 3F gør det er naturligt, hvis det ikke har konsekvenser, men at det sker med nogle Arbejdsgiver- foreningernes accept, er ganske uforståelig og bør sætte overvejelser i gang  hos alle arbejdsgivere om deres lønsumskroner går i de rigtige arbejdsgiverforeningers kasser og bruges til de påståede formål,  nemlig at sikre frihed for alle til at organisere sig hvor og hvordan de selv ønsker.

Det er forståeligt, at rød stue vejrer morgenluft og presser på for at fremme af deres ideologiske kampe. Men at blå stue og nogle arbejdsgiverforeninger medvirker til at bære et lovforslag, som reelt giver 3F monopol på transportoverenskomsts området, igennem er nedværdigende at være vidne til, set fra danske vognmænds side og især sammenholdt med lovbeskyttelse om det modsatte.

Her må vi undtagelsesvist åbent tilsige støtte til ITD’s kampagne for friheden til frit at organisere sig.

Ser vi forsigtigt fremad mod branchens arbejds- og rammevilkår i de kommende år, skuer vi ganske sikkert  ind i en massiv dominerende klimadebat, anført af et flertal, der ikke har nogen som helst jordforbindelse med den virkelighed de selv lever i.

I håb om at min nytårsudtalelse i nogen grad tager bekymringerne lidt på forskud , håber/ønsker jeg  et Godt nytår jeg  for hele det danske transporterhverv.

Christian Jensen formand FDL

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44