Ventetiden er altid lang.

FDL venter stadig på en brugbare Cabotage-lov for Danmark.

FDL har ventet siden tidligere Transportminister Hans Christian Schmidt afholdte det fermøse afsluttende cabotage møde i 2009. På dette møde underskrev alle de indbudte organisationer også de såkaldte OK foreninger, den danske Cabotage-aftale som blev implanteret i EU.

I 2012 blev de danske Cabotageregler atter gennemdrøftet og afsluttet hos Trafikstyrelsen, uden sønderlige forbedringer, de positive forbedringer viste sig siden at være hæmmende og ukontrollerbare, for kontrollanterne, nogen vil nok føle og sige, de kloge snød de mindre kloge.

Resultat er det vi har og kæmper med dagsdato. En vejside Cabotage-kontrol kan nemt tage 4-5 timer på stedet, og efterfølgende 3-4 dage på kontoret inden bødeforelægget skal gennem retssystemet. Den anklagede udenlandske vognmand eller dennes danske moderselskab kan også vælge at betale ved kasse et, så undgås sikkert en mulige dårlige omtale i presse og elektroniske medier.

Social løndumpning i Danmark stikker jævnlig sit grimme fjæs frem, så springer vore politikere op på kasser og stolene, så er der ingen grænser for hvad de vil gøre, men gør de noget, som forebygger problemet, NEJ. Der laves nye love, JA, og nu skal vi også havde en mindsteløn for chauffører og det lyder fornuftigt, JA. Men hvordan skal loven kontrolleres, det bliver der ikke taget politisk hånd om,- det koster mange penge.

Færdselsstyrelsen udsteder de danske godskørselstilladelser der stiller krav om lønafregning på et niveau med de danske landsdækkende kollektive overenskomster på transportområdet. Har Færdselsstyrelsen uddannet juridisk personale til at udføre kontrollen af dette, Nej. Derfor hopper man over hvor gæret er lavest, man sender da bare materialet til den i ansøgningen nævnte overenskomst bærende part, og beder om en rigtighedskontrol at det tilsendte.

Det er ikke fagforeningerne som skal kontroller lovgivningen mod social løndumpning, det skal myndighederne. Det er politikerens forbandede pligt og opgave at tilfører de kontrollerende myndigheder fagkundskab, samt midler i det omfang der kræves for at etablerer en effektiv kontrol.

Et af vognmanden udfærdiget dokument om lønafregning, udenlandsk eller dansk er værdiløst, hvis det ikke kan holdes op mod tacografdata for lønningsperioden. Det er ikke kun i Norge der fifles med løndata kontra faktiske arbejdsdata, det foregår også i Danmark, også hos dansk registrerede vognmænd fra ok foreninger.

Papir er taknemligt, der udbetales ikke for flere timer en der faktisk er kroner til. Det er ganske simpelt at foretage denne beregningen, det kræver blot et til formålet tilpasset Excel regneark. Kendes beløbsstørrelser, kommer det timetallet ud som kronerne rækker til, ind i lønafregnings programmet med dem, og vupti ud kommer et flot resultatet af en lønseddel med alle de indberetninger som lov og overenskomsten kræver. Er det lovligt, NEJ. Det er stadig dansk løndumpning, udført af danske OK vognmænd.

Mvh Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44