Skatteministeriet vil revidere det tekniske fradrag:

De skattefrie diæter skal

ud af overenskomsterne

Skatteministeriet er i gang med forberedelserne til en revision af det skattetekniske udefradrag, som for 2018 er maksimalt 27.400 kr. mod 26.800 kr. sidste år.  En beskeden reduktion, men den vil alligevel med garanti skabe nye diskussioner omkring udefradrag. For er der noget, som har skilt vandene, er det lige præcis de skattefrie diæter. Derfor mener FDL, at de skattefrie diæter skal helt ud af overenskomsterne,

Lige så længe begrebet skattefrie diæter findes i danske overenskomster, lige så længe vil de være skævvridende på efterfølgende offentlige beregninger af lønprovonyet, og lige så længe vil der være nogle som vil misbruge de skattefrie diæter.  Det fastslår kontorleder Jens Groot fra FDL, i en kommentar til den løbende debat.

Skal problemet løses, skal de skattefrie diæter ud af overenskomsten, fortsætter Jens Groot.  Overenskomst eksport for 3F, og overnatning for Krifa, har det problem, at der ikke beregnes sociale omkostninger af de skattefrie diæter, som i runde tal er ca. 1/3 af lønnen. Det giver problemer med løn-beregningsgrundlaget som bliver ca. 1/3 for lavt.

Lønberegningsgrundlaget bruges af de offentlige systemer i deres beregninger. Der kører en debat omkring overenskomster med skattefrie diæter, som bliver misbrugt på det groveste. Hvorfor skal der være begrænsning på det skattetekniske udefradrag? For muligheden for misbrug findes jo også ved de skattefrie diæter.

Selvfølgelig skal beløbsrammerne tilpasses, så kroner og ører bliver tilsvarende. Det skattetekniske fradrag er jo ikke ensbetydende med penge i lommen, så fradraget skal være cirka dobbelt så højt, som de skattefrie diæter for her og nu at opnå en sammenlignelig købekraft. Skattefri diæter er derimod 100 procent ned i lommen, og det skaber en helt grotesk skævvridning, siger Jens Groot.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk