Ulovlig DK-cabotagekørsel afsløret

Udført af dansk moderselskabs datterselskab

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har aldrig haft kikkerten for det blinde øje, FDL har fra den spæde postkasse-selskabs start haft et klart syn på sagen. Det største problem for dem var at fastholde den investerede kapital til moderselskabet så den ikke forsvandt i det valgte etableringsland. Disse investeringer i lastbiler samt deres forsikringer var et startproblem, ønsket var en komplet pakke så lastbilerne kunne købes hos DK-forhandler og ejermæssigt blev fastholdt til DK-moderselskab. Disse problemer blev løst ved hjælp fra ITD, med råd og vejledning til de medlems-moderselskaber som ønskede det.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har siden 2009 ved en lang række møder, da EU-cabotage lov skulle implementeres i DK, stået alene med modstanden, alle andre deltagere var faldet på halen og priste i høje toner minimeringen af tomkørsel og miljøgevinsten derved. Ved evalueringen 2012 var status det samme, igen sad FDL alene med modstanden. De forhold vi har i DK i dag, er en udløber af en forfejlet cabotage, lov som de DK-førende foreninger, fagforeninger og arbejdsgiver- foreninger vedtog.

Cabotage kørsel problemet i DK er uretmæssig til nu blevet talt ned og bagatelliseret. Ligeledes er kontrolarbejdet hos tung vogns-centrene ikke ensartet, de er ej heller lige lydhøre for de infoer de modtager. Den følgende fakta sag skal for retten i Roskilde, lidt underligt når Moderselskabet har domicil i Padborg. Det er TCS område, når et Tungvognscenter ikke reagerer på de infoer de modtager, så sendes de selvfølgelig til andet center.

Fakta:

Erik Pedersen A/S Hermesvej 10, 6330 Padborg cvr 20128070, moderselskab for

Erik Petersen Gmbh SE0127-0701, Werkstrasse 8, 24955 Harrislee, D Tyskland.

Anklageskrift Sag uden domsmænd 20. februar 2020

Erik Petersen Gmbh SE0127-0701, Werkstrasse 8, 24955 Harrislee, D Tyskland.

Tiltales ved Retten i Roskilde med påstand om bødestraf for overtrædelse af Lov om godskørsel nr. 1051 af 12. november 2012 § 17, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3 jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 artikel 8, stk. 2, jf. stk. 1.

Anklageskriftet indeholder 56 tiltaler fordelt på 6 lastbiler, med samlet 1.487 cabotage overtrædelser, udført fra 9. januar 2019 til 21. august 2019.

SLEP101 (D)     190 cabotage ture =   74 ulovlige cabotage ture.

SLEP108 (D)     114 cabotage ture =   89 ulovlige cabotage ture.

SLEP110 (D)       29 cabotage ture =   23 ulovlige cabotage ture.

SLEP112 (D)     165 cabotage ture = 114 ulovlige cabotage ture.

SLEP117 (D)     196 cabotage ture = 158 ulovlige cabotage ture.

SLEP1302 (D)     35 cabotage ture =   29 ulovlige cabotage ture.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44