EU- vejpakke med manglende DK-kontrol

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har tidligere påtalt den manglende samarbejdskontrol mellem Færdselsstyrelsen og rigspolitiets tungvognscentrer.

Færdselsstyrelsen kræver eneret til kontrol: Høring Sagsnr. TS21101-00036 hvor der skrives i (8. I § 7 indsættes som stk. 9 og 10: »Stk. 9. (Dokumentationen skal efter anmodning udleveres til Færdselsstyrelsen.«) FDL-høringssvar: ”Færdselsstyrelsen” skal ændres til ”kontrolmyndigheder”, som det fremgår af EU-vejpakke-teksten.

Resultatet af Færdselsstyrelsens ønske om enerådighed kan vi så se resultat af nu, Tungvognscentrene kontrollerer ikke: Adgang for førerne til at returnerer til etableringslandet eller egen bolig, samt dokumentation for evt. betaling for indkvartering. Det betyder at alle DK-moderselskaber inden for godstransport, igen frit i DK, kan have deres postkassechauffører sovende ulovligt i lastbilerne, når de afholder de regulærere ugehvil på minimum 45 timer.

Der er talrige eksempler på regulære ugehvil, som afholdes ulovligt i lastbilen, i Randers NØ afholdes der permanent ulovlige ugehvil på to adr. Et unødvendigt negative resultat, skabt af Færdselsstyrelsens trang til unødvendig kontrol eneret. Danske godskørsels vognmænd har ikke brug for primadonnanykker fra Færdselsstyrelsen, der er brug for et bredt samarbejde med de tilknyttede styrelser og ministerier derfor skal lov teksten altid være ”kontrolmyndigheder”

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Du kan også vælge at melde dig ind i Frie Danske lastbilvognmænd FDL så støtter du det politiske arbejde FDL udfører inden for godstransport på gummihjul, og retten til selv at vælge til eller fra.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44