Arbejdstilsynet skal ikke dele chauffører op efter varetypen de levere.

Arbejdstilsynet skal sikre, alle chauffører, ordnede arbejdsmiljøforhold.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL læser at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på et samråd onsdag d. 21. april, understreger: Den reelle arbejdsgiver kan ikke fraskrive sig ansvaret ved at bruge en anden virksomhed som stråmand. Ansvaret for chaufførernes arbejdsmiljø ligger hos den, der efter en konkret vurdering af de faktiske forhold er arbejdsgiver efter arbejdsmiljølovens regler, siger ministeren. Han siger også det er velkendt, at der inden for netop vejgodstransport-branchen er “særlige arbejdsmiljøproblemer”.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL har en klar holdning til godschaufførerhvervet.

Chaufføren kører varevogn/lastbil, læsser og aflæsser de varer han er uddannet til.

Ministeren kan ikke bede arbejdstilsynet om at lægge større vægt på at opsøge bud- og kurertjenester. Ministeren skal skærpe kontrollen af arbejdsmiljøproblemer inden for hele begrebet spedition- og kørselsrekvirent begrebet. Det omfatter alle transport-købere som ikke selv ønsker at stå for vognmandsdelen, og det ansvar som følger med ”arbejdsmiljøansvar” men fortsat er den reelle arbejdsgiver.

De tidligere omtalte forhold hos nemlig.com, som startede debatten og anklagerne omkring arbejdsforhold og aflønning af chaufførerne. Det er ikke noget nemlig.com har opfundet, det er et spejlbillede af hvad der foregår generelt hos danske speditører og kørselsrekvirenter. Det er ikke omkostnings-prisen der kreditnota afregnes. Det er den pris speditør og kørselsrekvirent dikterer, uden at ville stå til ansvar for dansk arbejdes og lønvilkår. Det ansvar er til nu og med held blevet skubbet over på vognmændene og deres chauffører.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL følge fortsat udviklingen i sagen om arbejdes-miljøansvar 3F har rejst mod nemlig.com.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44