Alle ”kreative” selskabstømmere bør kikkes efter i sømmene!

Ikke kun ”kreative” vognmænd

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL orienterer gerne alle de politiske transport-ordfører om et problem selskabsloven har skabt, for alle liberale erhverv som vælger at drive virksomhed i selskabsform. Selskabsloven § 27 * en balancesum på 4 mio. kr. * en nettoomsætning på 8 mio. kr. og * et gennemsnitligt antal heltids- beskæftigede på 12, i løbet af regnskabsåret med mulighed for at trække regnskabs aflevering til 18 mdr. i praksis. Det er et af problemerne.

FDL påpeger også gerne, over for alle Christiansborgs politikere ”kreativiteten” findes ikke kun hos danske vognmænd, den findes i alle liberale erhverv som drives i selskabsform, den generelle betegnelse på tværs af erhvervene er selskabstømmere. Lige så længe folkepolitikerne laver tåbelige godtroende love som muliggør regn- skabsførelse uden revisor kontrol, lige så længe er der selskabsejere som vil udfordre kontrolsystemer samt risikoen for at skulle stå til ansvar ved en konkurs.

FDL påpeger også at elastikken er alt forlang for regnskabsindleveringen, 18 mdr. er ikke en acceptabel periode. Ligeledes bør den registrerede egenkapital tilpasses regnskabets faktiske revisor registrerede, ikke som nu hvor registeret ejeren kan side ved køkkenbordet med sin erhvervs NemID og tilpasse den registrerede egenkapital efter det behov selskabet har behov for til den hvidere drift. Eventuelle kunder har ikke adgang til et selskabs regnskab før efter 18 mdr. hvis det indsendes.

Skal selskabstømmeres ”kreativitets” problemet løses, skal de politiske transport- ordfører havde resten af Christiansborgs politikere med på vognen. FDL hjælper gerne de politiske transport- ordfører med praktisk, fakta information om hvad der faktisk foregår i transport på gummihjul.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44