nemlig.com chauffør-finten

hvad er speditør- kørselsrekvirent chauffør-finten

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL følger den interessante udvikling i sagen med navnet nemlig.com chauffør-finten. Denne forretningsmodel er ikke en nyskabelse som nemlig.com har kreeret, det er en forretningsmodel som danske speditører og kørselsrekvirenter har udviklet og forfinet gennem en længere årrække. Derfor er den så interessant at følge, afgørelsen i sagen vil danne presedens i lignende sager hos andre danske speditører og kørselsrekvirenter.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL er nok ikke ene om en ekstra interesse, sagens udfald kan få vidtrækkende konsekvenser for danske speditører og kørselsrekvirenter, dersom de bliver tvunget til at fragtafregne de indlejede vognmænd så deres indtægt også gør det muligt at udbetale chauffør løn i henhold til kravet fra godskørselslovens overenskomst krav, løn på niveau med 3F- DTL- ATL overenskomster. Måske slutter  gratisydelser, ligeså akkord km afregning uden daglig garanti sats.

Arbejdstilsynets afgørelsen fra 2019 slår entydigt fast i en sag hvor en chauffør kom til skade, da han aflæssede. I afgørelsen skriver Arbejdstilsynet, at ordregiveren anses som arbejdsgiver for chauffører, der leverer varer til ordregiverens kunder«, og henviser til, at det ikke er vognmanden, men ordregiveren som planlægger chaufførens leveringsrute via en app og kontrollerer chaufførens arbejde.

Denne afgørelse omhandler klart også speditør og kørselsrekvirent området i Danmark.

Det er FDL`s opfattelse at nemlig.com fungerer som kørselsrekvirent over for indlejede vognmænd, nøjagtig som eksempelvis container kørsel fra Aarhus havn.

Det er ikke kun nemlig.com men alle, også andre speditører og kørselsrekvirenter som bruger nemlig.com leveringsmodellen, udtaler Karen-Magrethe Schebye, der er partner i advokatfirmaet SJ Law, en af landets ledende eksperter i arbejds- og ansættelsesret.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44