Ikke tale om misforståelser i bremsedebat:

Debat går jo primært på

uforskyldte bødeforlæg

Det lyder som en mellemting af dårlige undskyldninger og bortforklaringer, når transportminister Benny Engelbrecht giver udtryk for, at der på det seneste har været en række misforståelser med hensyn til de skærpede bødestraffe for såkaldt alvorlige sikkerhedsmæssige fejl og mangler. De skærpede bødestraffe træder som bekendt i kraft fra og med 1. januar 2020.

Det, som debatten omkring de forhøjede bødestraffe har drejet sig om i FDL-regi, har været selvkørende vognmænds og chaufførers enorme risiko for at køre ind i kæmpebøder, fordi den trailer, de har koblet på trækkeren, ikke bremser godt nok i forhold til lovens krav. Og det har intet med misforståelser at gøre, men drejer sig kort og godt om simple kendsgerninger.

Så Benny Engelbrechts udsagn om, at lovændringen ikke indfører nye typer af fejl og mangler, men udelukkende er en forhøjelse af bødestraffen, er noget malplaceret, for det er jo slet ikke det, debatten er gået på. Debatten er derimod gået på de problemer, som selvkørende vognmænd og chauffører uvægerligt kører ind i, hvis ikke de har papir på, at trailerens bremser er i orden.

Det er derfor FDL har opfordret selvkørende vognmænd og chauffører til at kræve en komplet elektronisk udskrift af sidste udførte bremsetest, inden de tilkobler en ukendt løstrailer, siger kontorleder Jens Groot, FDL. Et dokument er bevis på udførsel efter tilhørende vejledning, og er det eneste føreren kan vise i en eventuel kommende retssag, om viden om alvorlige sikkerhedsmangler på bremserne.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk