Bremseproblem indlæg fra FDL  2.

DK-vognmænd skal ikke finde sig i manglende bremse procenter.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, sætter fokus på ansvarsplaceringen for manglende bremseprocenter. Som udgangspunkt, er det vognmanden der henvender sig en forhandler / importør af det produkt han ønsker at tilfører sin virksomhed, Her drejer det sig om et påhængskøretøj: sættevogn, påhængsvogn, kærer.

Siden Danmark besluttede at hæve bødesatserne betydeligt, er manglende bremse-procenter blevet et overophedet gammelt emne. Der er eksempler på aksel producenter som søger at løbe fra deres garantiansvar, med begrundelse i kundens ønske om montering, af stører membraner en deres forskrifter anviser. Selv om disse forskrifter, ikke er tilstrækkelige for opnåelse af de bremse-procenter lovgivningen kræver.

Manglende bremse-procenter hvem har ansvaret? Er det forhandleren som videresælger måske et dansk produceret påhængskøretøj, eller et importeret påhængskøretøj, det for så vidt uden betydning. For vognmanden drejer det sig udelukkende om, kan forhandleren / importøren inden for producentens produktgaranti vælge hvilke aksler og med hvilken bestykning han ønsker dem leveret.

Et i dag stort problem, for nogle skivebremser, er en mekaniske begrænsning i bremse kaliberen. Den kan ikke overføre den nødvendig krævede kraft, fra membranen til bremseklodserne. Disse bremsekalibrerer er på markedet i dag, og de kan ikke løfte opgaven, som skriftlig lovet af produktcenten. Den mekanisk dels begrænsning, blokerer for et øget tryg fra membranen, der mangler 20 procent bremsekraft.

Færdselsstyrelsen er øverste myndighed på hele godkendelsesområdet. Dermed er det også suverænt Færdselsstyrelsens ansvaret, at de af producenterne oplyste tal og  beregninger, som ligger til grund for udstedelse af typegodkendelsen, også i praksis kan opnå de beregnede bremseprocenter som krævet i loven, og selvfølgelig som Færdselsstyrelsen foreskriver ved max 100 grader. Og ikke som tidligere viste opvarmnings program til 500 grader.

https://www.bpw.de/uploads/tx_szdownloadcenter/BPW-EA-BK_37401902e.pdf

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44