Enhedslisten til regeringen om social dumping:

Kræver større bevillinger

til mere målrettet indsats

Det er nok kommet bag på de fleste, at den socialdemokratiske regering har skåret en ordentlig luns af de 250 millioner kroner, som regeringen, før valget, havde stillet os i udsigt til bekæmpelse af social dumping. Nu er bevillingen, som FDL flere gange har været inde på, reduceret til 171,1 millioner kroner. Det er tæt på det gamle forlig. I betragtning af, at 2015-bevillingen ikke blev en succes, vækker det stor undren hos mange vognmænd, som ikke synes, regeringen gør nok.

Det samme er tilfældet hos et par af regeringens støttepartier. Men transportordfører, Henning Hyllested fra Enhedslisten, ryster ikke på hånden af den grund. Enhedslisten er, som altid, klar i mælet med hensyn til at bekæmpe den stadigt mere udbredte sociale dumping. FDLNyt bad Henning Hyllested om en kommentar til de foreslåede bevillinger og til om der, efter Enhedslistens opfattelse, skal tilføres flere økonomiske midler til f.eks. politiets tungvognssektion.

Vi har i Enhedslisten naturligvis kravet om større bevillinger til social dumping med til finanslovsforhandlingerne, siger Henning Hyllested. Vi har foreslået, at vi – som det mindste – vender tilbage til niveauet fra 2015, omkring 170 millioner. kr., og vi har desuden den opfattelse, at bevillingen til politiet bør ligge på ca. 40 millioner.kr., som fortrinsvis skal anvendes til kontrol via tungvognscentrene. Men også til den opfølgende sagsbehandling, som helt naturligt følger med.

Vores problem er, at bevillingen til politiets indsats mod social dumping på vejene ligger både i finanslovsaftalerne og i politiforliget, hvor vi ikke er med, og sikkert ikke kommer det. Så der får vi svært ved at gøre os gældende. Min vurdering er, at regeringen tager problemet med social dumping alvorligt – også på landevejen. Der er lovgivning på vej på baggrund af DA/FH-anbefalinger og Benny Engelbrecht strammer nu kravene voldsomt til bus-cabotage.

Men hvor langt, vi kommer med pengene er ikke til at sige for nuværende. Vi har ikke i forbindelse med finanslovsforhandlingerne udspecificeret pengene, men det er klart, hovedparten af bevillingerne skal gå til myndighedsindsatsen SKAT/AT/Politi, som jo først og fremmest retter sig mod byggeriet. Det er under alle omstændigheder magtpåliggende for Enhedslisten, at kampen mod social dumping hurtigt vil blive intensiveret, for det er der behov for, siger Henning Hyllested.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk