Meget interessant læsning: nemlig.com hæver afregningen!

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL følger udviklingen.

nemlig.com hæver afregningen over for transportvirksomhederne, så chaufførerne fremover aflønnes med en månedsløn på mindst 24.000 kr. inklusiv pension, men eksklusiv feriepenge for 37 timers arbejdsuge. Derud over stiller nemlig.com krav om offentlige regnskaber godkendt af en revisor (FDL vil tillade sig at påpege, regnskaberne skal revideres af revisor, ikke bare godkendelse af køkkenbordsregnskaber), nemlig.com vil tage årlige stikprøvekontroller.

Kommunerne dropper nemlig.com, 3F fastholder truslen om konflikt, 3F vil have overenskomst, alle som nemlig.com indlejre til at udfører transportopgaver skal have overenskomst/tiltrædeaftale med 3F. nemlig.com er jo som bekendt ikke en enlig svale, som ingen berøring har til det øvrige transportmarked. nemlig.com modtager alle de varer de plukker og vider sælger med lastbiler som nemlig.com ingen indflydelse har over for.

nemlig.com har plukkelager på Aarhus havn hos DSV, som også leverer en betydelig del af de varer som indleveres til plukkelageret. Skal DSV nu også som nemlig.com hæve afregningspriserne til deres indlejede vognmænd så de kan garantere at chaufførerne får 3F overenskomstløn, for alle timerne og ikke kun de timer der er penge til. Rækken er lang i Aarhus, som bekendt vil en vunden sag danne præcedens for lignende sager.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL vil kraftigt påpege de nuværende problemer med at kontrollere chaufførernes lønafregningen, alle vognmænd som i dag er indehaver af godskørselstilladelser har skrevet under på at de udbetaler løn på niveau med 3F DTL/ATL. Kan Færdselsstyrelsen i dag kontrollere andet end det der er skrevet i lønningsregnskabet, og er det ok løn for alle arbejdstimerne? FDL mener ikke 3F skal have monopol, men lønnen skal på niveau, er den det har 3F ingen konflikt ret.

Frie Danske lastbilvognmænd FDL vil fortsat følge sagernes udvikling, og kritisk forholde sig til udviklingen. Vil du også følge med så tilmeld dig FDL`s elektroniske nyhedsbrev på https://www.fdl-vognmand.dk/ nederst i højre spalte finder du TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, husk du skal besvare på den E-mail adr. du tilmelder.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44