Trængsel

En rød regering rejser store spørgsmål:

Trængsel, social dumping 

og miljø giver problemer!

Selv om forhandlingerne om en ny regerings dannelse, for længst, er indledt, venter der utvivlsomt Mette Frederiksen nogle hårde døgn. For de øvrige partier i rød blok kommer med en række krav, for at bakke op om Mette Frederiksen. Og skal man tro dem ret, har de adskillige ultimative krav med til forhandlingerne. Og det er ikke alle forslag, som gavner vognmandsbranchen.

De altafgørende store spørgsmål, som især har betydning for vognmands-branchen, er selvfølgelig trafikal infrastruktur, social dumping og miljøpolitikken. Som FDL i nat ved 02-tiden var inde på, frygter vi, at det trafik-forlig, som regeringen aftalte med Dansk Folkeparti, rulles tilbage. Det er i hvert fald, hvad rød blok har sagt før valget. Hvilket indebærer, at alt for mange milliarder i stedet bliver kanaliseret over til den kollektive trafik.

I betragtning af, hvor store trængselsproblemer, der er flere steder, er det i den grad bekymrende, at fremkommeligheden bliver endnu vanskelig ved at rulle forliget tilbage. Det vil samtidigt medføre, at vi fortsat spilder rigtigt mange milliarder ved at køre i tæt kø. Det vil ikke gavne miljøet, som rød blok helt hysterisk har kæmpet for, Og som uden diskussion vil betyde øgede udgifter.

Politikerne har, i de seneste par år, lovet os guld og grønne skove med hensyn til at bekæmpe social dumping, men der er stort set intet sket. Nu er der et rødt flertal, som kan, og bør, overtrumfe dem fra især Venstre, som er villige lakajer for bl.a. ITD, DI og Danske Speditører. Tilbage er spørgsmålet om rød blok så gør alvor af en skærpet indsats.

Et andet vigtigt, spørgsmål, er hvordan den fremtidige miljø- og klimapolitik bliver. Her har rød blok ført sig frem med nogle helt urealistiske forslag. Vel at mærke uden at kunne forklare, hvordan de mange tiltag skal finansieres, og det er ellers et centralt emne.

Som FDL flere gange har været inde på, ligner teorierne om en halv million elbiler inden 2025/2030 fri fantasi. Flere anerkendte eksperter har bekræftet FDL‘s skepsis. Alene at købe den strøm, vi ikke selv kan fremstille, vil koste et trecifret milliardbeløb. Og glem alt om, at elbilerne vil give mindre trængsel og bedre fremkommelighed. Det er den røde fløjs våde drøm.

Baggrund af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk