EU´s ny vejpakke kræver betydelige stramninger:

Hvorfor fortier politikerne

behovet for mere kontrol?

Midt i glæden over, at der – trods alt – i den ny EU-vejpakke er lagt op til nogle hårdt tiltrængte stramninger, kan man godt undre sig over, hvorfor den mangelfulde kontrol, som vi lever med i dag, ikke har en betydeligt højere prioritet. Bevares, der stilles jævnligt spørgsmål til både transport- og justitsministeren, men hidtil er der intet nyt på bordet. Det er, efter FDL´s opfattelse, stærkt bekymrende, for som vi tidligere har påpeget, vil det kræve en betydeligt mere effektiv kontrol, hvis blot nogle af intentionerne med stramningerne skal opfyldes.

Der er godt nok nogle afsnit om kontrol, og om, at man vil se nærmere på, hvordan man kan hindre postkasseselskabernes konstante overtrædelser. Det samme gælder med hensyn til social dumping, som man har talt om i et par år eller tre, men det er blevet ved snakken, så den sociale dumping ”lever i bedste velgående”, som man siger i de fine kredse. Bortset fra en lille håndfuld politikere, er der åbenbart ikke den store vilje til for alvor at sætte tingene på plads. Derfor har stadigt flere danske vognmænd og chauffører har mistet opgaver til billige udlændinge.

Vi har tidligere påtalt den vanskelige, mangelfulde kontrol, tungvognscentrene skal udføre, med alle de øremærkede millioner, som folketingspolitikerne har sendt til Rigspolitiet, men det er langt fra tilstrækkeligt, siger FDL´s kontorleder, Jens Groot.  Lige så længe tungvognscentrene ikke er bemandet til kontrol 24/7, og de stadigt er underlagt de lokale vagtplaner, som bruger af de øremærkede midler, lige så længe har vi kontrolmangel, til fordel for dem, som fuldt bevidst og konstant søger profit ved at udøve social løndumpning i transporterhvervet.

Tungvognscentrenes værktøjskasse er mangelfuld, faktisk bekymrende mangelfuld, og det kræver politisk vilje at opdatere værktøjskassen, så den også kan bruges, her og nu når kontrollen indledes. Det burde være indlysende for folketingspolitikerne at spørge de aktive tungvognsbetjente til råds, og så ellers politisk få gjort noget ved problemerne. Politikernes passivitet kan i hvert ikke fald skyldes, at de ikke ved noget om problemerne, så hvad med at komme i gang, så vi kan få bremset det meste af alt det planlagte snyderi, der foregår i dag, lyder det fra Jens Groot.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk