FDL til tre ministre:

Stop dog den urimelige og

unfair forskelsbehandling

FDL har gentagne gange bedt såvel skatteminister Karsten Lauritzen som justitsminister Søren Pape Poulsen og transportminister Ole Birk Olesen redegøre for i hvilket omfang, Danmark søger at indkassere bøder til udenlandske vognmænd og chauffører. Spørgsmålene er rejst, fordi FDL er af den opfattelse, at der stort set, ikke inddrives bøder til udlændingene.

Det er klart, vi reagerer, når vi oplever en grov forskelsbehandling, lød det fra FDL‘s kontorchef, Jens Groot, da vi bad om en kommentar. Svaret fra skatteministeren underbygger desværre vores opfattelse, og derfor følger vi sagen til dørs, sagde Jens Groot. Er det påvirkningen af bevist spin og lobby fra den side, der ønsker hvide nummerplader med slavelignende chauffører skal undgå at få parkeringsbøder. Heldigvis er der også andre, som deler vores opfattelse, og det skaber et ekstra pres på ministrene og alle deres embedsmænd.

Men, som det fremgår af svaret, har det åbenbart længe udsigter m.h.t. en afklaring, fortsætter Jens Groot. Svaret fra Karsten Lauritzen er, på sin vis, OK, men det er et problem, når op til flere ministerier arbejder med samme sag. Meget tyder på, at det – indtil videre – kun er skatteministeren, som har taget sagen op. Derfor tager FDL igen kontakt til justitsministeren, som desværre har fået for vane at ignorere breve og personlige henvendelser, som der ikke er rigtigt med stemmer i. Så nu anmoder FDL om aktindsigt.

  • fakta om ministersvar
  • Fuldbyrdelse af gæld for ubetalte bøder, sorterer under Justitsministeriet
  • parkeringsafgifter oplyser Gældsstyrelsen, at denne fordringstype kan inddrives efter de almindelige danske inddrivelsesskridt her i landet. Det kan fx være gennem udlæg i aktiver, som befinder sig i Danmark.
  • Gældsstyrelsens egne muligheder for at inddrive gæld hos en skyldner, som er bosiddende i udlandet, er begrænsede.
  • Gældsstyrelsen kan ikke foretage myndighedsudøvelse uden for landets grænser.
  • Det betyder, at Gældsstyrelsen f.eks. ikke kan foretage udlæg i en skyldners aktiver, hvis aktiverne befinder sig i udlandet.
  • Gældsstyrelsens egne inddrivelsesmuligheder består i denne situation i at tage kontakt til skyldneren for at opnå frivillig betaling.
  • Hvis en skyldner har bopæl i en anden EU-medlemsstat, kan Gældsstyrelsen anmode denne stat om bistand til at inddrive skyldnerens gæld. Det gælder således også i forhold til Rumænien, som FDL nævner.
  • Der gælder dog en bagatelgrænse på 1.500 Euro i sager om gensidig bistand til inddrivelse. Det betyder, at det afhænger af den enkelte medlemsstat om, der gives bistand til inddrivelse af gæld over for en skyldner, hvis der er tale om en gæld – f.eks. en parkeringsafgift – der beløbsmæssigt ligger under 1.500 Euro
  • Skatteministeren understreger, at Gældsstyrelsen ikke bare dropper sådanne sager, men altid undersøger, hvilke inddrivelsesmuligheder der er relevante, f.eks. om det er muligt at bede om bistand fra skyldnerens bopælsland til at inddrive gælden.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk