Bremse-problematik

Før bremsemødet lørdag 24. august på Hejse Kro

Tvivlsspørgsmål skævvrider

debat om bremse-problem! 

Læserne af FDL´s nyhedsbreve har naturligvis ret til at ytre sig, som de vil. Men det er trist, hvis der sættes spørgsmålstegn ved FDL´s seriøsitet, som vores gode kollega, Bjarne Nielsen, gør i dagens udgave af Lastbil Magasinet forud for bremsemødet d. 24. aug. på Hejse Kro. For FDL har på intet tidspunkt skrevet, at bremsemødet løser alle problemer. Vi har derimod, via erfaringer fra flere vognmænd, inviteret til bremsemødet for at informere om mulighederne for at gardere sig.

Den måde, hvorpå Bjarne Nielsen indleder sit læserbrev, efterlader indtrykket af en god portion sarkasme og ironi, som let kan opfattes som et forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved René Lundegårds tekniske kvalifikationer og den indsigt i virkeligheden, Renè Lundegaard besidder. Det siger FDL´s kontorleder Jens Groot, og understreger, at den tvivl Bjarne Nielsen udtrykker, ikke eksisterer hos de vognmænd, der har fået deres bremse-problemer klaret hos Lundegård.

Derfor vil FDL gerne invitere Bjarne Nielsen med til bremsemødet på lørdag d. 24. kl. 09.00. Det er en kendsgerning, at masser af vognmænd i de seneste årtier har kæmpet med dårlige bremser. De har betalt værkstedsregninger for opvarmning af bremser til syn, og var det ikke løsningen, for udskiftning af glaserede belægninger som har ødelagt tromler og skiver, alene af den grund, at styringen af bremserne ikke har være/ikke er optimal.

Det er nu bevist, at optimal styring af bremserne, hindrer glasering, og bremserne kan bruges helt op, uden der er unormalt slid på tromler og skiver. Når en 5 år gammel 3 akslet P trailer, ved blandet kørsel, aldrig har haft behov for opvarmning af bremserne inden syn, aldrig har haft problemer med at opnå % kravet langt forbi mindstekravet. Klodserne er skiftet en gang i 5 år, og det er fordi bremserne virker, som de skal, og det burde være en selvfølgelighed.

Det er rigtigt som Bjarne Nielsen skriver, at man ikke ved på kobling af et påhængskøretøj, kan se, om bremsebelægningen er glaseret, tromler eller skive revnede, eller om fjederen i stand bremsen er knækket, eller for den sags skyld om ventilerne er justeret, som de bør være. Man kan ruske lidt i boogieakslerne for at konstatere om stand bremsen har nogen virkning, og så kan man gå en tur rundt om traileren, og kontrollere at lys og reflekser er i orden samt renholdt.

I forbindelse med årlige periodiske syn af påhængskøretøjet i et godkendt synssted, er det muligt at forlange en elektronisk udskrift af bremsetesten. Her skal alle hjul og aksler være specificeret, så forlang en udskrift, inden brug af løstrailer. Så har man en mulighed for at sikre sig mod sovende bremser, som kun lige kan opfylde % satsen. Kan registeret bruger ikke styre dokumenterne som skal forefindes i en løstrailer, kan han passende lave en app til formålet.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk