Infrastruktur

FDL´s velkomst til den ny regering:

Katastrofalt, hvis ikke

vejnettet opgraderes!

Så fik, især de radikale og Enhedslisten, presset Mette Frederiksen til at løbe fra nogle af hendes valgløfter, og derved er Mette Frederiksen nu i stand til at danne en socialdemokratisk ledet mindretalsregering. FDL ønsker naturligvis Mette Frederiksen til lykke med resultatet, men sender samtidigt en opfordring om, at den ny regering ikke glemmer behovet for den bedre vejmæssig infrastruktur.  Opfordringen kommer i kølvandet på en udmelding fra Enhedslistens Henning Hyllested, som varsler gang i projektet med den enormt kostbare investering, som en tog bro over Vejle Fjord, vil betyde.

Et milliardprojekt for blot at afkorte rejsetiden med syv-otte minutter, ligner rent galmandsværk, ikke mindst i betragtning af, hvor dårligt fremkommeligheden er ret mange steder på det danske vejnet.  Det siger FDL´s kontorleder Jens Groot. Det er OK med flere penge til kollektiv trafik, men trafikken vil helt sande til, hvis ikke der kommer gang i flere vejprojekter, som den forrige regering og DF lagde op til. Enhver, der færdes på vejnettet, oplever dagligt kødannelser, som koster den enkelte tid og penge, og samfundet trecifrede milliardbeløb. Kødannelser svækker samtidigt bestræbelserne på et bedre miljø.

Man skal være mere en bare lidt naiv, hvis man tror, at den kollektive trafik på kort tid kan afhjælpe tilsandingen på de danske motorveje, fortsætter Jens Groot. Alle storbyer langs E45 og E20 har daglige trængsels problemer, og det samme gælder flere steder øst for Storebælt og omkring Storkøbenhavn. Det er problemer, som ikke kan afhjælpes af en jernbanebro over Vejle Fjord eller andre fjollede tiltag som f.eks. prestigeprojektet over Femern. Hvis man ikke får løst de akutte trængselsproblemer, ”dør patienten”, og jo længere man skubber problemerne foran sig, kan man kun lappe de huller, der opstår.

FDL har gentage gange efterlyst penge til flere, og bedre rastepladser med ordnede toiletforhold. Det undrer mig meget, at Vejdirektoratet nu udtaler sig om, at behovet for flere toiletter langs vejnettet, og muligheden for at finde dem, ikke er tilstede. Det siger man, til trods for, at de chauffører, som dagligt færdes på det danske vejnet, efterlyser toiletter der, hvor de skal holde rest eller overnatte. Ja. Så må man tage sig til hovedet og spørge, om embedsmandsvældet nu er blevet både blinde og døve? Nogen bør give akademikerne et kursus i at lytte, og lære, af de helt basale behov, som vognmænd og chauffører har.

 

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk