På tærsklen til det nye år kan vi endnu engang konstatere, at 2021 heller ikke blev et almindeligt år, men endnu et år med covid-19 og de nødvendige følger heraf. Derfor endnu et år, som alle bør være enige om, ikke har været et almindeligt år. Om året så renset for covid-19 konsekvenser har været et godt eller dårligt år for branchen, vil virkeligheden (regnskaberne) ganske sikkert give ret forskellige svar på. Det virkelige billede vil sikkert afsløre, at året har været godt for nogle dele af branchen samtidig med, at andre grundet covid-19 har haft det svært.

Det er vel den overordnede opfattelse, at 2021 beskæftigelsesmæssigt har være et godt år, selvfølgelig med varierende travlhed i de enkelte transportsegmenter. I toppen ligger sikkert den del af erhvervet, som har været beskæftiget i bygge og anlæg, som set fra sidelinjen, generelt har haft et solidt år med høj aktivitet. Men om det så i alle tilfælde har været muligt at omsætte travlheden til et økonomisk tilfredsstillende resultat, vil de kommende regnskaber jo afsløre.

Man kan måske godt frygte, at manglen på chauffører og deraf i nogle tilfælde højere lønninger for at fastholde chaufførerne, og de højere dieselpriser ikke i alle tilfælde har været mulige at videresende til kunden, grundet forud indgåede priser. Tilbage står så den øvrige del af branchen, hvor aktivitetsniveauet har været svingende, i forhold til hvor covid-19 følsomt område man har beskæftiget sig med.

Der har helt givet været tilfredsstillende aktivitet på det skandinaviske marked. Indenlandske transporter med varer til detail kæderne og non food butikkerne har tilsyneladende også kørt i højt gear uanset Corona restriktioner, hvorimod den del af fersk/ frys området, der har været direkte/ indirekte fødekæde til restaurant og kantineområdet ikke på noget tidspunkt nåede at komme i det høje gear.

Politisk kan man vel også i høj grad sige at året 2021 ikke skiller sig væsentlig ud fra tidligere år, henset til politiske proklamationer, løfter og udmeldte intentioner. At virkeligheden så dermed i bund og grund lader meget tilbage at ønske, afviger jo så ikke heller meget fra foregående år.

Vi har jo også stadig til gode at se, at tiltag på cabotage området får den virkning, som den almindelige vognmand ser frem til, nemlig at kontrollen bliver effektiv uden at blive hysterisk. Om de forestående afgørelser i 2 store postkasse/cabotage sager i begyndelsen af det nye år åbner nogle nye øjne kan man jo kun håbe på. Jeg tror ikke man skal satse hele butikken på, at vejpakken i ny udgave løser alle problemer i den forbindelse.

Men mon ikke det er et skridt i den rigtige retning.

Året bragte tilsyneladende og heldigvis for det, endelig fornuften ind i den aldeles uholdbare situation omkring dyretransporter. Sagen ender tilsyneladende endelig der hvor FDL fra første færd har påtalt den hører hjemme, nemlig overordnet et mellemværende mellem landmanden og dennes slagteri og helt uden gidseltagninger af uskyldige Vognmænd og Chauffører.

FDL deler selvfølgelig begejstringen for de nye tanker om dobbelt trailerløsningen, ligesom FDL, uden de store klapsalver, gjorde det i forrige årtusinde, da FDL i lyset af den begyndende debat om det vanskabte link trailer system, fremsatte flere forslag om netop et system med 2 standard trailere på udvalgte vejstrækninger. Udgangspunktet var selvfølgelig, at det krævede næsten ingen investeringer i nyt materiel udover en standard Dolly og standard trailere som jo var alle mands eje.

FDL synes heller ikke, at det er et urimeligt ønske (nærmest et krav) at de igangværende omfordelinger af opgaver mellem de styrelser, der regulerer/kontrollerer transportbranchen snart får lært at gå i takt, så de uddelegerede opgaver, samlet skaber et meningsfyldt og effektivt værktøj i kampen for/mod de opgaver transportbranchen gang på gang bliver stillet i udsigt, at man netop ved strukturændringer skyder en genvej til bedre løsninger.

I året der gik fortsatte FDL med at forsvare sin højtplacerede plads i den daglige relevante jordnære nyhedsstrøm, i form af vores næsten daglige nyhedsbreve/ medlemsorientering, hvor vi uden omsvøb og lavpraktisk orienterer og belyser de emner vi skriver om. Det vil FDL og vores daglige ledelse selvfølgelig fortsætte med i 2022 så langt som vores kræfter og økonomiske formåen giver muligheder for. Da vores orientering er gratis og tilgængelig for alle og ikke kun for medlemmer, skal vi ikke undlade at opfordre til, at man benytter sig heraf og tilmelder sig hertil.

Brug link:  https://www.fdl-vognmand.dk/

Tilmelding til nyhedsbrev skal bekræftes på registeret e-mail.

FDL vil gerne i forbindelse med, at vi ønsker alle i transportbranchen og alle branchens leverandører og forretningsforbindelser et rigtigt godt nytår, også takke alle de styrelser og etater, der trofast og fortsat, trods foreningens relative lille størrelse, har FDL på deres deltager /hørings lister. FDL forsøger at leve op til den viste tillid ved konstruktivt at deltage i de publikationer vi modtager.

Endnu engang ønsker vi medlemmer, oliekøbere, forsikringstagere og samarbejdspartnere et rigtigt godt nytår med håb om, at vi endegyldigt lægger covid 19 bag os i det kommende år.