FDL om bødedebatten:

Efterlyser soleklar tekst

i lov om bødestørrelser

I debatten omkring de skærpede bøder, der træder i kraft ved årsskiftet, vil det være synd at påstå, at der er noget, som bare ligner enighed, For vognmænd og deres evn.t chauffører har deres opfattelse, mens flere politikere har en stik modsat opfattelse, så helt tage det så roligt, som nogle politikere opfordrer til, er ikke særligt beroligende.

Når man i dag kan læse på medierne udtalelser som ”Tag det roligt, chauffører”, og efterfølgende sangen om, at der ikke er tale om nye sanktioner, men en skærpelse, hvor man ikke kan dømmes for fejl og mangler, man ikke med nogen rimelighed kunne forventes at opdage, siger FDL´s kontorleder Jens Groot.

Men det er op til politiet og Færdselsstyrelsen, at der bliver en helt klar indskærpelse af, at chaufførerne med rimelighed skal have en viden om fejlen, og en chauffør skal ikke kunne dømmes, hvis han ikke kan mistænkes for at være i ond tro. Jeg forstår godt, at chaufførerne kan være bekymrede, men jeg må også fastholde, at i de situationer, hvor chaufføren ikke med nogen rimelighed kan konstatere fejl og mangler, skal han altså ikke dømmes.

Det er vi i FDL helt enige i, og det er lige nøjagtigt, det vi har kæmpet for de seneste par måneder, Vi skal havde klarhed, inden nogen chauffør bliver anklaget og måske dømt. Systemet skal ikke tage over når chaufføren er hængt ud i systemet, for det er systemet der har skabt disse for chaufførerne urimelige bøder.

Chaufførerne har krav på en skreven tekst med klare linjer, inden de kører ud med lastbilen, og ikke noget politisk lalle værk, som kan bøjes efter forgodtbefindende, og som vil skabe problemer. Kan de klare linjer ikke indføres inden årsskiftet, må lovens ikrafttrædelse udskydes til formalia er i orden. Længere burde den ikke være.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk