Miljø-debatten skal ind i den rigtige vognbane:

 El drift ikke en frelsende engel

 

Udover emner som pensionsgrænser, socialt velfærd og trafikal infrastruktur kommer valget i høj grad også til at dreje sig om miljøet. Det gælder ikke mindst inden for transportsektoren, som gang på gang hænges ud som miljøsynder.  De mere ”frelste, efterlyser flere elbiler, men elbilen er langt fra den frelsende engel, som mange siger, og slet ikke for godstransport i lastbiler. Derfor er det nødvendigt at debattere biler og miljø fra en mere neutral og objektiv kritisk synsvinkel.

Det er en kendsgerning, at elbiler, på lige fod med konventionelle køretøjer, skaber trængsel, og hvad endnu værre er, at elbiler i mange tilfælde kun udleder marginalt mindre CO2 pr. kørt km., som Poul Kattler fra Rådet for Bæredygtig Trafik også har fastslået. Elbiler fylder fysisk lige så meget, som andre biler, og de løser altså ikke trængselsproblemer, snarere modsat, hvis de favoriseres, så meget, at cyklister, og passagerer fra offentlig transport, fristes til at købe elbiler.

Målinger viser, at elbiler, ved hastigheder over 30-40 km/t., støjer lige så meget som andre biler. Elbilerne bidrager til fine partikler fra bremser, hjul og vejbelægning som andre biler. De tunge batteripakker til elbiler gør f.eks. en Tesla 2,5 tons tung, et halvt tons tungere end en Audi A7. Da der i gennemsnit er 1,05 til 1,3 personer i bilen, kører man reelt med et betontungt sofa-arrangement, hvor de fleste pladser tomme. Batterier i bunden, gør blot sofa-arrangementet tungere.

Almindelige forbrændingsmotorer, har kun 20 pct. af brændstof-energien til rådighed. 70 pct. energi tabes i motoren som varme. Elbilen taber ikke så meget, men koster mere batteri-energi. Livscyklusomkostninger pr. kørt km., afhænger af, hvordan strøm produceres. En elbil på ren grøn strøm giver ca.75 gram CO2-udledning pr. km., hvor det meste kommer fra produktion og destruktion af køretøjet. Kører elbilen på et mix af strøm, koster en km. knapt 200 gram CO2, hvilket er tæt på dieselbilers 220 gram.

Så drop troen på, at eldrevne lastbiler er løsningen på problemer med godstransport i byområder. Når vi ikke har nok grøn strøm, vil en stor bestand af elbiler skabe ekstra efterspørgsel efter strøm, som ikke er grøn. Hvis 80 pct. af EU’s bilpark i 2050 er elbiler, skabes et ekstra behov på mindst 150 gigawatt, hvilket er 1,5 gange Nordens samlede kapacitet. Derfor skal der flere fakta på bordet i miljødebatten, så vi undgår, at vognmændene ”tvinges” til at investere i dyrt materiel.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk