Er DK lastbilchaufførens DK ansættelses forhold kontrolbart

Kun Færdselsstyrelsen må kontroller DK chaufførs ansættelsesforhold

Tungvognspolitiet må ikke kontroller DK chaufførs ansættelsesforhold

Er det godt nok? at kun Færdselsstyrelsen kan kræve adgang til ansættelsesaftaler mellem DK chauffører og DK vognmænd.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har skrevet det før og gør det gerne igen. Dokumentationskravene indenfor godstransport på gummihjul skal kunne kræves fremlagt af de kontrollerende myndigheder, ikke kun af Færdselsstyrelsen, men også politiet. Færdselsstyrelsen og politiet er myndighederne som skal kontrollere godstransporterende lastbiler og deres vognmænd i Danmark.

Ingen forskelsbehandling i Danmark må være et krav, det er også et EU krav.

Lastbilchauffører med ikke DK ansættelsesforhold kan kontrolleres af politiet:

BEK nr 2000 af 11/12/2020 (Gældende) Bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport. Dokumentationskrav § 4. Virksomheden skal på forlangende forevise følgende dokumentation til politiet eller Færdselsstyrelsen i forbindel‐ se med kontrol med overholdelse af §§ 2-3: 1) Anmeldelse i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark. 2) Ansættelseskontrakt for chaufføren.

Lastbilchauffører med DK ansættelsesforhold, må politiet ikke kontrollerer.

Politiet kan ikke kræve chaufførens ansættelsesbevis udleveret, selv om godskørseleloven kræver at alle DK- godschauffører skal være i besiddelse af et ansættelsesbevis senest 2 dage efter påbegyndt arbejde. Det skal politiet selvfølgelig kunne kræve udleveret for kontrol af chaufførens tilhørsforhold til lastbil/vognmand.

Ifølge godskørselsloven: LOV nr 870 af 14/06/2020, Citat: § 6. stk. 3. 1) (mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område)

Ifølge DTL-A / 3F overenskomst § 12. Ansættelsesformular, ansættelsesbevis i henhold til EF-direktiv 91/533/-EØF citat: Arbejdsgiveren skal, senest anden hverdag efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, give medarbejderen følgende

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44