EU´S ARBEJDSDIREKTIV SKAL OVERHOLDES:

DET KOSTER KASSEN IKKE AT

VÆRE ANSVARSBEVIDST NOK

Selv om der tilsyneladende er en hel del, der tager for let på de regler, der gælder med hensyn til EU-Parlamentets og Rådets Arbejdsdirektiv, er det altså et område, som alle skal tage alvorligt. Det er, mere konkret, direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003, der blandt andet omhandler aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Derfor kan danske vognmænd med ansatte chauffører ikke bare ignorere direktivet.

Det er vigtigt at understrege, at det er vognmanden, der suverænt, og alene, har hele ansvaret, siger FDL´s kontorleder Jens Groot, og fortsætter: Dømmes vognmanden, kommer han til at betale, dobbelt løn for de overskydende arbejdstimer over de 48 til chaufføren, og bøden udbetales til chaufføren skattefri. Så det kan meget let blive en meget dyr ”fornøjelse” for de pågældende vognmænd, hvoraf nogle måske i forvejen er hårdt presset.

Hvis man ignorerer arbejdsdirektivet, kan man let blive offer for fagforeningernes medlemsfiskeri, fortsætter Jens Groot. Det kan foregå på mange måder. Et eksempel, hentet fra den virkelige verden, kan være, at en fagforeningsrepræsentant, på Facebook, eksempelvis kan bruge vendinger som:

”Måske er du uden at vide det, gået glip af en statsgaranteret bonus i dit job som chauffør. Den bonus kan du få hjælp til at få udbetalt, hvis du er medlem af 3F og har kørt mere end 48 timer i gennemsnit pr. uge. i en periode på minimum 4 måneder. Det kan dreje sig om så meget som 25.000 kr., i grovere tilfælde op til 50.000 kr., som udbetales skattefrit.”

Dem, der følger retningslinjerne for Arbejdsdirektivet, har ingen grund til bekymring, siger Jens Groot. Men hvis man ikke har direktivet med i sin planlægning, ryger man over i risikogruppen, og risikerer derved at skulle betale dobbelt overarbejdsbetaling for timerne efter ”48 timers reglen”, som fastslår, at arbejdstiden over en periode på fire måneder højest må udgøre 48 timer i gennemsnit pr. uge.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Kontorleder:  Jens Groot

Ansvarshavende:  Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transitvej 10, 7100 Vejle
Redaktør: Preben von Skjoeth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk