FDL til politikere og embedsmænd, der har svigtet:

Hvornår har i tænkt jer selv at træde i karakter?

Selv om meget af det, vi så, var kendt, var det alligevel en særdeles interessant TV-dækning på TV Midt Vest, af kørsel med døde dyr, som grundet særlige out omstændigheder – blev foretaget uden om kørehviletidslovgivningen. Når man ser udsendelsen, kan man ikke undgå at tænke, at det er lige nøjagtig sådanne situationer, som er årsag til de køre- hviletidsbestemmelser, vi har er, som de er. Det siger FDL‘ s kontorleder, Jens Groot, der efterlyser et konkret svar på, hvorfor der ingen reel kontrol er. Arbejdstilsynet løber fra ansvaret og beskæftigelsesministeren taler, som om han intet aner om kontrol-behov.

FDL vil ikke hænge navngivne personer ud, eller forsvare dem, men vi vil derimod påpege en lovgivning, som på mange måder har modstridende hensigter, fortsætter Jens Groot. Så længe EU, og de nationale implementeringer af lovgivningen, foregår på nuværende måde, vil det give problemer med modsat rettede regler, altså hvem og hvor, der skal kontrolleres. Det er FDL´s klare indtryk, at der ikke styr på, hvem der mest formålstjenligt skal kontrollere de mange lovtiltag om godstransport. Heriblandt elementære områder som tvungne registreringer i fødevarer, foder, affald, som faktisk vil berøre stort set alle, som ikke kun kører med grus.

Nu skal vi have fastslået, hvad der – i denne sammenhæng – i Danmark kontrolleres af det danske tungvognspoliti. Det gør naturligvis færdselsloven, Lov om Godskørsel og køre- hviletidsbestemmelserne. Men det er desværre ikke pålagt tungvognspolitiet at kontrollere arbejdsdirektivet. Den omtalte transport af skidtfisk på out, foretages faktisk lige nøjagtig som Rigspolitiets tungvognsbetjente ved en kontrol vil godkende som kørsel på out. Der kan opstå problemer ved afslutning af out- kørsel, så man skal være opmærksom på, at en gyldig regulær hvileperiode skal være holdt, inden en ordinær godstransport begyndes.

Man sidder og arbejder med forskellige love fra forskellige ministerier, som på ingen måde er koordineret, så de umiddelbart kan kontrolleres ved en vejsidekontrol foretaget af Tungvognspolitiet. Man kan nemt få den tanke, at kontrol er noget alle påberåber, samtidig med de gør deres ypperligste for at sabotere kontrollen, understreger Jens Groot, der ikke giver meget for beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens udtalelser om, at kontrolinstanserne nok skal koordineres bedre, og at der måske er behov for dels at se på, dels at ændre lovgivningen. Jens Groot forstår heller ikke dem, der i de elektroniske midier udtrykker sympati for dem, der overtræder eksempelvis køre- hviletidsreglerne

 – fakta

  •  Arbejdsdirektivet kræver 11 timer samlet hvil i en 24 timers periode.
  • Hvem skal foretage vejsidekontrol?
  • Det er ikke pålagt Tungvognspolitiet.
  • Køre-hviletidsbestemmelserne kontrolleres ved vejsidekontrol af tungvognspolitiet efter følgende regler:
  • Inden for hvert tidsrum af 24 timer skal føreren have en daglig hviletid på mindst elleve sammenhængende timer, som kan nedsættes til mindst ni sammenhængende timer højst tre gange inden for en uge, såfremt der inden udgangen af den følgende uge gives en til nedsættelsen svarende hviletid.
  • De dage, hvor hviletiden ikke nedsættes i henhold til første afsnit, kan den inden for et tidsrum af 24 timer opdeles i to eller tre adskilte perioder, hvoraf den ene periode skal være på mindst otte sammenhængende timer.
  • I så fald udvides den minimale hviletid til tolv timer.
  • Hvis der er mindst to førere i køretøjet, skal de begge have en daglig hviletid på mindst otte sammenhængende timer inden for enhver periode på 30 timer.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk