FDL spørger! Har danske myndigheder mistet kontrolevnen ? 1.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har tidligere efterlyst faktisk fysisk kontrol.

I Danmark har vore folkevalgte politikere, beriget det danske velfærdssamfund med en masse love og paragraffer, de skal alle selvfølgelig efterleves, overholdes.

Har vore folkevalgte politikere, så når de udformer lovene, også sørget for at den, faktiske, fysiske kontrol, også kan udføres, med en forventet præventiv virkning? Nej

FDL får ofte informationer ude fra den virkelige verden. Forleden fik FDL info fra det danske transportliv, en chauffør kunne berette, om et eksempel på manglende kontrol! Et læs knust glas, kørt i en tiptrailer, som indvendig, sektionsvis er påskruet slidbeskyttende plastik plader, lig med skidt-samlende kanter og revner. Efter aflæsning skulle der uden højtrykrensende rengøring, læsses maltbyg der bruges til ølbrygning. Alle med bare en antydning af sund fornuft, ved det er no go.

Knust glas, i produkter som kan ende i munden på dyr eller mennesker. Bygmalt til ølbrygning, her kan affaldsproduktet bruges til dyrefoder. Hvordan kan en velrenommeret dansk transportvirksomhed, overhovedet finde på at snyde her? Chaufføren skal i sin logbog, registrere hvilken type gods der er transporteret forud for læsning af maltbyggen, og om kassen er blevet rengjort. Glemmer udleverings- virksomheden bevist at kontrollerer ladets renhed inden de læsser maltbyggen?

Alle ved, papir er taknemligt, også lovpapir, og logbogs papir, skriv blot hvad du lyster, de kan ikke finde ud af at kontrollerer det! den tanke kunne nemt opstå, kan der tjenes penge, ved at få chaufføren til at fejlregistre, så bliver chefen glad.

Hvor er den, faktiske, fysiske, kontrol, af den skrevne registrering? og hvem skal udføre den ude på landevejen? Har politikerne husket det? NEJ

Faktisk, fysisk, manuel kontrol, og indblik i sagernes sammenhæng er nødvendig.

Fødevarestyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet har klare regler som alle transportører skal overholde: De skal opbygge efterleve og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at alle de gældende regler om foder overholdes. Virksomheden skal have en kvalitetshåndbog eller lignende.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-regler-skal-jeg-foelge-naar-jeg-transporterer-foder.aspx

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44