Hvad er kombineret godstransport og for hvem

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL, hører på vandrørene om problemer med lov- defineringen for løstrailer som sejles ind fra England til Esbjerg.

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL vender ikke bare det døve øre til, nej FDL gør noget. Hvilken transporttype er der i dag tale om?

Tidligere definering var Kombineret gods transport.

Nu er England ude af EU, hvilken transporttype er der så i dag tale om?

Siger udtrædelses aftalen noget om det?

Det vil Frie Danske Lastbilvognmænd FDL afkræve Færdselsstyrelsen og Transportministeren et snarligt svar på.

Fakta:

Kombineret godstransport er transport af varer mellem EU-landene, hvor der anvendes vej til den indledende eller til den afsluttende strækning, og til den resterende strækning anvendes jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje.

Kombineret transport kan i Danmark udføres under forudsætning af, at:

  1. den indledende vejstrækning tilbagelægges enten mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lastehavnen, eller
  1. den afsluttende vejstrækning tilbagelægges enten mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lossehavnen.

Kombineret transport skal anmeldes til, Erhvervsstyrelsen via registeret: Udenlandsk Transportkørsel i Danmark (UTIK) ligeledes skal alt Cabotage-kørsel i Danmark som noget nyt også anmeldes i (UTIK).

Rumænske nummer plader skiftes ud med Danske nummer plader i Esbjerg.

? Ansættes de Rumænske chaufførerne så også med, DK CPR. NR.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44