FDL evaluerer på DK implementering af EU vejpakke

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL kan nu konstaterer, hvad lobby og spind er lykkedes med, i kampen for kontrolforringelser af den nye EU vejpakkes muligheder. Vejpakken som rigtige danske vognmænd og chauffører har sat deres lid til, ville fjerne uhyret, udefra kommende social løndumpning i erhvervet. Social løndumpning er det segment som flytter flest omkostningskroner væk fra transportens faktiske kostpris. Vi taler om en løn omkostnings besparelse pr. måned ca. kr. 30.000.

Den udenlandske sociale løndumpning i forbindelse med Cabotage-kørsel er pris-dannende for de danske indenrigs fragtpriser, hos de danske speditører og kørsels-rekvirenter, de kender om nogen til kostprisen. Er det så den de bruger når de  afregner de ind lejede vognmænd, nej. Og skulle en ind lejet vognmand ønske at få hævet fragtraten til hans kostpris, er han op imod en udenlandsk social løndumpet chauffør, ventende ude på gaden.

Problem belysning:

Tidligere registrerings krav af vejdelen af en kombinationens transport skulle registreres i RUT, det var en narresut, som aldrig kom til at virke, eller blive håndhævet. Nok meget belejligt for de danske moderselskaber med udenlandske postkasse lastbiler og chauffører.

Nu har Færdselsstyrelsen implementeret delen af den nye EU vejpakke: registrerings krav for cabotage-kørsel og vejdelen af kombinations transport skal indberettes hos, Erhvervsstyrelsen via registeret Udenlandsk Transportkørsel i Danmark (UTIK):

BEK nr 2000 af 11/12/2020 er teksten i §3. 2) Oplysninger om transportformen.

Den er blevet amputeret fra forudgående høringsoplæg, hvor teksten var følgende:

  • 3. 2) Oplysninger om transportformen, ruten og læsse- og lossested.

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2000

Amputeringen i §3. 2) er en væsentlig forringelse af kontrolmulighederne. Når Tungvognsbetjentene skal kontrollerer de indberettede kørsler, op mod hvad der i virkelighedens Danmark er foregået. En dato og transportform fortæller ikke ruten og hvor mange læsse- og lossesteder der er planlagt udført. Meget belejligt for de virksomheder der tjener penge på DK social løndumpning, så deres organisationers spindoktorer har ved lobby arbejdet opnået forringende kontrolmuligheder.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44