Hvilken julegave, men til hvem?

Væsentlig forringelse af kontrolmuligheden af EU vejpakke

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har tidligere klart påpeget vigtigheden af kontrolmulighederne af EU vejpakken, så den hjælper Danske Transport-virksomheder med dansk registrerede lastbiler og dansk ansatte chauffører. FDL kæmper ikke for, men mod de danske moderselskaber med postkasse registrerede lastbiler og vikaransatte chauffører fra billigst mulig EU-land, som nu igen er lykkedes med deres lobby og spind.

Den endelige udgave af: BEK nr 2000 af 11/12/2020 Bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport. Her belyses det klart hvilke kræfter der arbejder i det skjulte med lobby og spind, der  kan ændre den endelige tekst, så registreringsoplysningerne, der skal indberettes på virk.dk inden cabotage, vejdelen af kombineret transport påbegyndes.

Høringsteksten: Oplysningskrav

  • 3. Forud for hver kørsel, der er omfattet af § 1, skal virksomheder anmelde følgende til Erhvervsstyrelsen via registeret Udenlandsk Transportkørsel i Danmark (UTIK):

1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

2) Oplysninger om transportform, ruten og læsse- og lossesteder.

3) Registreringsnummer på det trækkende køretøj.

4) Dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel.

5) Identiteten af og kontaktoplysninger på de chauffører, der udfører den pågældende kørsel.

6) Hvilken type kørsel, der udføres.

Stk. 2. Virksomheden har mulighed for at ændre stamoplysninger for egen virksomhed og oplysninger om den chauffør, der udfører den pågældende kørsel. En ændring skal anmeldes senest den førstkommende hverdag, efter den er indtruffet.

BEK nr 2000 af 11/12/2020: Oplysningskrav

  • 3. Forud for hver kørsel, der er omfattet af § 1, skal virksomheder eller en af virksomheden hertil bemyndiget person anmelde følgende til Erhvervsstyrelsen via Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark:

1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

2) Oplysninger om transportform.

3) Registreringsnummer på det trækkende køretøj.

4) Dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel.

5) Identiteten af og kontaktoplysninger på de chauffører, der udfører den pågældende kørsel.

6) Hvilken type kørsel, der udføres.

Stk. 2.Anmeldelse skal ske senest samtidig med at kørslen påbegyndes.

Stk. 3.Virksomheden eller en af virksomheden hertil bemyndiget person har mulighed for at ændre stamoplysninger for egen virksomhed og oplysninger om den chauffør, der udfører den pågældende kørsel. En ændring skal anmeldes senest den førstkommende hverdag, efter den er indtruffet.

Fakta for ændringer: Turens rute mangler, læsse og lossesteder mangler.

Det er væsentlige oplysninger der mangler for en vellykket vejside kontrol af cabotage og vejdelen af kombineret transport.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44