Hvor langt er vi kommet?

Læs genudsendelse af Nyhedsbrev fra 2007!

FDL om rasteplads-problemerne

Det haster med flere rastepladser

Dansk Folkeparti kræver

nu en ekstra indsats for

at skabe bedre forhold

for vognmandserhvervet.

Af Preben Skjøth

Man skal være varsom med at tage noget som helst for givet, men vi hilser naturligvis enhver form for forbedring velkommen, også selv om vi har en anelse om, at der i første omgang måske bliver tale om forholdsvis beskedne forbedringer. Det siger vognmand Ib Larsen, formand for Foreningen af Danske Langtursvognmænd, i daglig tale kaldet FDL, som en kommentar til søndagens budskab om, at Dansk Folkeparti nu kræver en ekstra indsats for at skaffe flere og bedre rastepladser, så man undgår de kaotiske tilstande, der hersker mange steder. Det er især galt sidst på dagen, og masser af vogntog må fortsætte, fordi der ganske enkelt ikke er plads til at førerne kan holde deres tvungne pauser.

Vi har i FDL i årevis efterlyst flere og bedre rastepladser, men Vejdirektoratet har i stedet lukket adskillige rastepladser, og det har udmøntet sig i en nærmest katastrofal mangel på steder, hvor chaufførerne kan holde pauser, spise og eventuelt få et bad, inden de skal på den igen, siger Ib Larsen. Det er ingen undskyldning, at der mangler penge, for hvis ikke pengene fra de enorme summer, staten får ind via bilafgifterne, skal bruges til trafikale forbedringer, hører alting jo op. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at man af sparehensyn udsætter os for så dårlig service. Hvis der ikke er plads til at holde på, er vi nødt til at køre videre, og kører vi for længe i henhold til reglerne, får vi klækkelige bøder. Det er en helt igennem urimelig behandling af et enkelt erhverv. Bægeret er fuldt nu, og nu må politikerne udvise handlekraft, så vi kan få ordnede forhold at arbejde under.

Der er ingen som helst logik

Man kan undre sig over, at transportministeriet ikke har haft mere styr på tingene, for man behøver ikke at være professor for at kunne regne ud, at lukning af op mod en snes rastepladser vil medføre kaos, når vejene befærdes af et stigende antal lastbiler samtidigt med, at køre- hviletidsbestemmelserne skærpes, fortsætter Ib Larsen. Der er ingen som helst logik i tingene, og det virker nærmest utroligt, at situationen åbenbart også kommer bag på færdselspolitiet. De betjente, der kører vejene tynde, burde om nogen have været opmærksomme på, at såvel til- som frakørselsramperne på de fleste af de tilbageværende rastepladser i de værste perioder er fyldt op. Nu vil politiet have problemet kortlagt, og imens går tiden, så vi håber, at Dansk Folkeparti kan sætte skub i de politikere, der skal bevilge de nødvendige penge. Det er i dette spørgsmål, som i spørgsmålet om den generelle trafikale infrastruktur, FDL´s helt klare holdning, at politikerne ganske enkelt må finde pengene, siger FDL´s formand Ib Larsen, Ansager.

Det er Dansk Folkeparti´s trafikpolitiske ordfører, Walther Christophersen, der slår fast, at der snarest muligt skal findes de nødvendige penge til rastepladserne. Jeg vil på et møde med transportminister Jakob Axel Nielsen kræve, at regeringen griber ind og får afviklet problemet, siger Walther Christophersen. Det er ikke rimeligt, at folk risikerer straf, fordi de må køre videre til næste sted, fordi der ikke er plads. Der bør ikke herske tvivl om, at antallet af ordnede rastepladser under alle omstændigheder skal være så stort, at selvkørende vognmænd og chauffører kan passe deres arbejde uden at komme i konflikt med køre- hviletidsreglerne. Derved er vi også med til at sikre en forsvarlig og optimal trafiksikker afvikling af trafikken, understreger Walther Christophersen fra Dansk Folkeparti.

Ingeniør Jens Pedersen fra Vejdirektoratet undskylder de manglende rastepladser med en kombination af manglende bevillinger og at lastbiltrafikken er steget med tre – fire procent. Dertil kommer, at de skærpede køre- hviletidsregler og skærpede bødesatser har øget behovet for rastepladser, og som næsten med et slag har skabt de voldsomme plads-problemer. Vi arbejder med problemet, og der er flere nye rastepladser på vej, men i hvor stort et omfang, tør jeg endnu ikke udtale mig om, siger ingeniør Jens Pedersen fra Vejdirektoratet. Men uanset Jens Pedersens udsagn, lyder det nærmest som en vittighed, at øget trafik kommer bag på såvel Vejdirektoratets eksperter og dem, der skal sørge for, at direktoratet har penge nok til nye og nødvendige investeringer.

Skriv din kommentar til FDL

Har du en mening om – eller en kommentar til – problematikken omkring de hårdt savnede rastepladser? Har du bemærkninger om den trafikale debat? Har du gode forslag – eller har du noget, du vil delagtiggøre andre i, så skriv til FDL. Er du utilfreds med alle de stramninger og ensidige betingelser, branchen må arbejde under, så sæt dig til tasterne og skriv til FDL. Det samme gælder, hvis du er utilfreds med andre vitale elementer for at du kan udføre dit job. Hos FDL er der altid mulighed for at komme til orde med holdninger, kommentarer, kritik, ros eller hvad du end måtte have på hjerte.

Adressen er FDL@FDL-vm.dk

2007-09-30

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44