Lommevogne, løstrailere og sikkerhed hos DB Cargo?

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL efterlyser lavpraktiske manuelle sikkerhedsordninger, som tydeligt kan ses og kontrolleres. Et minimumskrav bør være nøjagtig som på skibscontainere manuelle fastgørelser i alle fire hjørner. Det kan gøres enkelt ved at monterer sikkerhedskæder / båndstrammere mellem trailer og lommevogn.

Link til 3 billeder (her)

Som det kan ses på billede 1. kræver det manuel arbejde at løfte fastgørelse skamlen op og ned. Gult T- håndtag skal bruges til at løfte eller sænke skamlen til den højder der passer til den aktuelle sættevogn. Håndtaget til venstre er låsehåndtaget til funktionen op og ned plaseringen. Håndtaget til højre er til funktionen at fastlåse eller oplåse kongetappen, når den er placeret i hullet vist i midten.

Billede 2. viser en anden type lommevogn, dens fastgørelses skammel kan flyttes op og ned samt frem og tilbage. Gult T- håndtag bruges her to steder, akslen længst til højre låser / oplåser funktionen. Akslen til venstre hæver og sænker skamlen. Håndtaget til venstre er til funktionen at fastlåse eller oplåse kongetappen når den er placeret i hullet vist i midten.

Billede 3. viser sengen hvor sættevognens hjul placeres, de står på en helt plan jernplade og kan flyttes frem og tilbage, det er kun kongetappen som skal holde placeringen i sengevognen. Er kongetappen ikke låst fast, og hopper op af skammellejet så står sættevognen løs i sengevognen. De chauffører og vognmænd der har kørt med høje lette presennings volumen vogntog ved hvordan hastighed kombineret kraftig vind/ storm kan flytte rundt med hele vogntoget.

Den letteste ende letter først og på lette presennings volumen vogntog er det bagenden med en enkelt aksels vægt. Når der er tale om en lommevogn med en tom eller let læsset sættevogn, skal sættevognens kørselsretning være baglæns, aldrig den lette forende mod kørselsretningen, det er den som letter først aldrig bagenden med akslerne da de er den tunge ende.

Godstogs-hastigheden på Storebælt er blevet reduceret efter ulykken onsdag den 2. januar 2019. Ved vindstyrke mellem 21-25 m/s er max hastighed 80 km, persontog begrænses ikke ved kørsel på Storebælt.

Er vindstyrken over 25 m/s lukkes der for al togdrift på Storebælt.

Jens Groot

Billede 1

Billede 2

Billede 3

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44