kontrol

Skærpet kontrol er et blålys:

Behov for betydeligt flere

tungvogns-kontrollanter!

Det lyder besnærende, at Færdselsstyrelsen skærper kontrollen med tunge køretøjer, men glæden er begrænset, fordi Rigspolitiet åbenbart går mere op i at opfylde nogle måltal, frem for at iværksætte en markant og tilbundsgående kontrol. Det er naivt at tro på, at situationen bliver bedre af, at man har en målsætning om kontrol af cirka 5.000 danske og udenlandske køretøjer. Og hvad er et måltal værd, når kravet ikke er specifikt. Når man ved, hvor lang tid, der går med en tilbundsgående kontrol, og sætter det op med antallet af tungvognsbetjente, er der ikke tid nok til en effektiv kontrol.

Situationen bliver ikke bedre af, at man rundt om i landet også bruger betjente, som ikke har den specielle tungvognsuddannelse, og som derfor ikke er i stand til helt at gennemskue eventuelle ulovligheder. Den såkaldt skærpede kontrol, indføres via et direktiv 2014/47/EU fra 2018, som har fastsat nye krav til vejsidekontrol. Formålet er at skabe klarhed over, om de tunge køretøjer er i en teknisk sikker og miljømæssig acceptabel tilstand. Vejsidesynet er dermed et supplement til det periodiske syn, men effekten tvivler på man stærkt på i FDL.

Vi har gang på gang efterlyst en virkeligt reel skærpet kontrol, evnt. koblet sammen med et dansk BAG, men det vi oplever, er lappeløsninger, som putter blår i øjnene på de politikere, som for længst burde være trådt i karakter. Det siger FDL´s kontorleder Jens Groot, der samtidigt efterlyser et samlet branchemæssigt krav om at der bevilges den nødvendige økonomi til for alvor at effektivisere kontrollen. Der er alt for mange, der udnytter smuthullerne, og den overfladiske kontrol, til at snyde på bekostning af dem, der søger at efterleve love og regler.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk