Lastbilchauffør skåret fri af førerhuset mandag morgen

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL forholder sig til hverdagens virkelighed. Er lovene og vilkårene transporterhvervet arbejder under tilstrækkelige? bliver loven kontrolleret? hvem skal kontrollerer? FDL vil søge og måske finde fyldestgørende svar derpå.

Årsagen var en hård opbremsning på E45 i forbindelse med kødannelse, hvorved læsset (byggeelementer) forskubbede sig fremad, og ramte førerhuset bag på, hvorved det blev så beskadiget at chaufføren måtte skæres fri. Chaufføren slap med overfladige knubs og skrammer. Nu er det jo ikke det første opbremsnings uheld, hvor lasten forskubber sig i fremad retning og beskadiger førerhuset.

Lastsikring tager tid, og koster penge, så selvfølgelig er det vigtigt, at loven er ens for alle transportvirksomheder, der transporterer gods som kræver surring. Derfor er det vigtigt at loven om gods surring er ens for alle, samt at den bliver kontrolleret. Surring er en økonomisk omkostning ved materiale indkøb, lastflade med surrings-punkter, kæpstokke, flytbarforsmæk, og hvad godset ellers kan kræve for en sikker transport. Hvad siger Dansk lovgivning? Og bliver den brugt?

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven1)

Kapitel 13. Befordring, belæsning, vægt, dimensioner m.v. Køretøjers belæsning

Stk. 3. Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1324

07/09/2020 nr. 1306

Bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Kontrol af fastgørelse af lasten.

  • 4. Inspektører, som foretager indledende syn ved vejsiden, skal havde forståelse for køretøjer og havde relevant køreteknisk viden, som gør dem i stand til at foretage en korrekt bedømmelse af køretøjer ved vejsiden. Inspektøren skal endvidere havde modtaget undervisning i lastsikring af gods i henhold til standard EN 12195-1.
  • 15. Under et indledende syn efter § 8 eller under et detaljeret syn § 10-13 kan et køretøj underkastes kontrol af fastgørelsen af dets last i overensstemmelse med bilag III med henblik på at sikre, at lasten er fastgjort på en sådan måde, at den ikke er hindrende for sikker føring af køretøjet eller udgør en trussel mod liv, helbred, ejendom eller miljø https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/09/Ny-bekendtg%C3%B8relse-om-udf%C3%B8relse-af-syn-af-erhvervsk%C3%B8ret%C3%B8jer-ved-vejsiden

Frie Danske Lastbilvognmænd FDL tillader sig i henhold til 07/09/2020 nr. 1306

Bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden § 4.

at konkluderer: EU standart EN 12195-1, er lovteksten for surring af gods i Danmark.

https://www.en-standard.eu/set-of-din-en-12195-1-4-standard-for-load-restraining-on-road-vehicles/

Lastsikrings fra App Store i mobiltelefon/tablet kan til mobil er et ved hånden godt redskab.

Jens Groot

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Teglbækvej 8
8361 Hasselager
Tlf. 86 88 05 44