Trods super godt regnskab:

Mørke skyer hænger over

H.P.T´s ulovlige cabotage

Man skulle være et skarn, hvis man ikke, i tider med en voldsom modvind, som nærmest kan betegnes som stormvejr, kan glæde sig over et positivt regnskab, som tilmed er forbedret i forhold til de foregående år. Sådan må de have det hos H.P. Therkelsen, men jubelen er nok knapt så stor, når talen falder på den seneste tids afsløringer – fulgt af en række tåbelige bortforklaringer.

Ser man, som fagmand, lidt i stormens øje, opdager man hurtigt, at et betydeligt antal systematisk iværksatte cabotage-kørsler, er en medvirkende årsag til det gode regnskab, siger FDL´s kontorleder, Jens Groot. Når 4 ud af tæt på 100 postkasselastbiler, i en konstateret periode på ca. 60 dage, kan udløse et samlet depositums krav på 2.180.000 kr., svarer det i henhold til udskrift af retsbogen til 124 ulovlige cabotage-kørsler.

Vi ved ikke, om alle lastbilerne kører permanent i Danmark, men en ting er sikkert, og det er, at de kører med alle de postkasselastbiler, det er muligt i Danmark, siger Jens Groot. Leger vi lidt med det fine overskud på godt 11 mill. kr., svarer det, når vi holder postkasse-chaufførerne fra Filippinerne og Rumænien uden for, til en løndifferens på ca. 55 danske chauffører og virksomheden råder over et tal godt på den anden side af de 100.

Det er ikke konen med æggene, men ligheden er der, og Tungvogns Center Øst var skarpretteren ved en effektiv cabotage-kontrol på blot 4 af lastbilerne. Det er, og vil fortsat være, spændende at følge udviklingen i de verserende og kommende sager mod postkasserne og deres moderselskaber i det sønderjyske. Man kunne håbe, at også Tungvognscenter Syd deltog lidt mere aktivt i jagten på ulovlighederne, som foregår for snuden af os.

 Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk