Nye Borgerlige for trafikforhandlinger:

Et klart nej til skinner

fremfor bedre vejnet

Da vi skulle konstituere os i Nye Borgerlige, var det en af mine hovedprioriteter at få posten som transportordfører. Det er et område, der interesserer mig meget, og det er et område, hvor der er brug for nye tanker og ideer. Det siger Mette Thiesen, transportordfører hos Nye Borgerlige, som har klare holdninger til de kommende forhandlinger om en ny trafikal aftale.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger om en infrastrukturplan. Det er ingen hemmelighed, at jeg mener, de blå partier svigtede massivt, da de ventede til fem minutter i lukketid med at præsentere deres infrastrukturplan i sidste valgperiode. Hvorfor ventede de til få måneder inden valget? Hvorfor var det ikke noget af det første, de tog fat på i valgperioden?

Så havde vi undgået, at Socialdemokratiet og venstrefløjspartierne nu desværre spiller hovedrollen. Det ved vi nemlig godt, hvad betyder. Det er lig med skinner frem for veje. Det eneste positive ved, at forhandlingerne først kommer nu, er, at vi nu sidder i Folketinget kan forsøge at trække en aftale i den rigtige retning. Og vi mener i hvert fald ikke, at skinner skal prioriteres over veje.

Vores overordnede holdning er, at vi ønsker en hurtigere og kontinuerlig udbygning af det danske vejnet, fortsætter Mette Thiesen. Vi ved godt, at vi langtfra kommer igennem med alle vores krav. Men måske vi kan trække de andre partier i den rigtige retning. Der er simpelthen brug for, at vores vejnet bliver prioriteret, og ikke mindst, at hele Danmark bliver tilgodeset.

Vi er ikke modstandere af kollektiv trafik, og vil forbedre den kollektive trafik, men det skal ikke ske på venstrefløjens måde. Det skal ske på en ordentlig måde. Derfor ønsker vi at privatisere DSB og konkurrenceudsætte togdriften i Danmark. Det vil gavne kunderne. Tiden er løbet fra offentligt ejede driftsselskaber. Infrastrukturen i form af skinner, signaler og el-ledninger bør ejes af samfundet, men driften skal varetages af private.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger med transportministeren og de andre partier i Folketinget. I Nye Borgerlige har vi vores prioriteter og finansiering på plads. Vi er ikke naive. Vi ved godt, at vi langtfra kommer igennem med alle vores ønsker. Men vi vil gerne være med til at trække en aftale i den rigtige retning, fastslår transportordfører Mette Thiesen.

 

Fakta om infrastrukturplan:

Nye Borgerlige går til forhandlingerne med følgende ønsker:

* Etablering af den tredje Limfjordsforbindelse.

* Udvidelse af E45/den østjyske motorvej fra fire til seks spor helt ned til den tyske grænse.

* Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen.

* Forlængelse af Hillerødmotorvejen.

* Motorvej mellem Næstved og Rønnede.

* Etablering af en havnetunnel i København.

* Etablering af bro mellem Als-Fyn.

* Afskaffe brugerbetaling på Storebæltsbroen og Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund.

* Sløjfe planerne om Ring 5 – både den sydlige og nordlige linjeføring.

* Kollektiv trafik skal privatiseres.

 

Redaktion: Preben von Skjoeth

.

.

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk