Tankevækkende tungvognsudtalelse:

Måltal prioriteres frem

for kvalitet i kontrollen

Man kan til nød forstå, at politiets ledelse ikke lytter til branchens fagfolk, men det er komplet uforståeligt, at politiledelsen, og politikerne, ikke lytter til de specialister, der er ansat i tungvognscentrene.  Det siger FDL´s kontorleder Jens Groot og fortsætter med henvisning til det indlæg, som tillidsmand, Henrik Madsen fra Tungvogncenter Syd i dag har i Lastbil Magasinet. Henrik Madsen fastslår, at jagten på måltal klart overskygger en reel kontrol, lige som han påpeger, at de økonomiske ressourcer ikke altid bruges lige fornuftigt.

Henrik Madsen peger i sit indlæg på, at man spilder tid på at udstede bøder for parkering i nødsporet på til-/frakørsels-ramperne til motorvejsrastepladserne. Vi er enige i at det er for farligt, at der holder lastbiler der, men når der ikke er en ledig parkeringsplads og man ikke spærrer ramperne fysisk af, eller i det mindste skilter meget klart med, at der pålægges 3000 kr. i bøde (som vel at mærke opkræves på stedet, før lastbilen slippes, hvis det er en udlænding), vil der holde lastbiler der.

Måltalshysteriet, stillet overfor kvaliteten, er et kæmpe problem, primært skabt på Christiansborg og i ministerier, og så er der det faktum, at ”der er løgn og så er der statistik ”, som eksempel: Hvis jeg kontrollerer et modulvogntog, har jeg kontrolleret 1 enhed, men hvis Færdselsstyrelsen kontrollerer et modulvogntog, så har de kontrolleret 3 køretøjer. På papiret ser det skidt ud for mig. Og ja. vi mangler hænder, i hvert fald hvis man vil opretholde talhysteriet, eller hvis man ønsker et øget kontroltryk.

Man kunne måske også lade os arbejde ud fra vores erfaring/viden og tage os af de brodne kar, i stedet for hovedløst at skulle jagte tal. Det vil gavne trafiksikkerheden!!

Vores største force, frem for et ”BAG”, som Kr. Pihl Lorentzen så brændende ønsker sig, er at vi spænder over hele paletten. Hvis vi standser en lastbil, og finder noget, som kræver en efterforskning, har vi både uddannelse og beføjelser til at handle på stedet, skriver Henrik Madsen bl.a.

Det er et yderst tankevækkende indlæg, for Henrik Madsens udsagn om økonomiske ressourcer og en helt idiotisk jagt på måltal, bekræfter de problemer, som FDL ved flere lejligheder har påpeget over for politikerne. Det siger FDL´s kontorleder Jens Groot, og fortsætter: Nu kan det vel aldrig blive spild at håndhæve loven, når ansættelsen er dertil. FDL har hele tiden ønsket vejsidekontrol af lastbiler 24/7/365 over hele landet, også på vestkysten.

Det skal ikke være muligt for lastbiler at flyve under radaren, som nu. Cabotagekørsel i det sønderjyske fandtes ikke, før friske øjne kom og så på sagen. Danmark har brug for hurtigt at skaffe kvalificerede hjælpende hænder til de nuværende tungvognsbetjente, hvilket navn enheden får, er for FDL uden betydning den skal blot være effektiv og starte i morgen.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk